Tips voor werkstukken en scripties

logo

scripties


naar hoofdmenu terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave scripties

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Wil je een werkstuk of scriptie maken over de invloed van tv-geweld?
Hier volgen een aantal tips:

Stelling 1:

Als je als opvoeder niet wilt dat je kind nu en/of later problemen met fysiek of verbaal geweld oplost, moet je dat ook niet toestaan in zijn of haar tv.-en computerwereld.

Stelling 2:
De menselijke gelijkwaardigheid eist dat zij (omroepen) die door massamedia invloed kunnen uitoefenen op hun medemensen, respect tonen voor hen tot wie zij zich richten.

Welke invloed kan het zien van geweldbeelden op kinderen hebben?

 1. Ze kunnen er bang van worden.
 2. Ze kunnen een vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen.
 3. Ze kunnen wennen aan geweld.
 4. Ze kunnen gewelddadig gedrag nadoen.
 5. Ze kunnen minder sociaal gedrag gaan vertonen.
Wat kunnen ouders o.a. doen?
 • Een goede keuze maken uit de programma's voor kinderen.
 • Meekijken waar nodig.
 • Praten over programma's.(bv.actualiteiten)
 • De kijkduur beperken.
 • Gebruik maken van de videorecorder.
Wat kan de school o.a. doen?
 • Structureel aandacht besteden aan bv. goede programma's i.p.v. slechte af te keuren.
 • Massamedia-opvoeding opnemen in het lesprogramma.
 • Met ouders praten over tv. kijken en de gevolgen daarvan.
 • Tv. geweld opnemen in sociaal-emotionele ontwikkeling.
Oorzaken van televisiegeweld (dit blokje komt elders uit onze website).

Televisiegeweld is één van de veroorzakers (determinanten) van agressief gedrag. Onderzoek wijst uit dat televisiegeweld kleine agressie kan bevorderen. De volgende filmkenmerken maken agressiestimulatie waarschijnlijker:
 • Geweld van de held dat wordt beloond of niet wordt gestraft.
 • Filmgeweld dat als gerechtvaardigd wordt gezien.
 • Filmgeweld waarbij de pijnlijke gevolgen van de geweldacties buiten beeld blijven.
 • Films die als echt of realistisch worden gezien.
De kans op agressiestimulatie is het grootst bij kinderen die:
 • Veel televisie kijken.
 • Een speciale voorkeur voor geweldfilms hebben.
 • Het leuk vinden om naar geweldacties te kijken en deze ook goedkeuren.
 • Van geweldacties weinig angstig worden.
 • Zich sterk met de agressieve held identificeren.
 • Een beperkte intelligentie hebben.
Geweldfilms geven vaak een scheef beeld van de werkelijkheid. Wanneer kinderen nog niet over díe informatie bezitten die nodig is om een juist denkbeeld te maken, kan dit aanleiding geven tot onjuiste denkbeelden over hoe de sociale realiteit in elkaar steekt.
Het zien van 'enge' geweldfilms kan slaapstoornissen en nachtmerries veroorzaken.
Het agressieve gedrag van professionele sportbeoefenaars dat de televisie uitzendt, kunnen als voorbeeld dienen voor kinderen dit gedrag ook te vertonen, vooral als de verslaggever zulk gedrag van begripvol commentaar voorziet.

1. De volgende deelaspecten zijn te onderscheiden.
 • Invloed van ouders op kijkgedrag van kinderen.
 • Invloed van school op kijkgedrag van kinderen.
 • De verantwoordelijkheid van de omroepen.
 • De verantwoordelijkheid van de overheid.
 • De status van de "Kijkwijzer".
2. Realiseer je dat het begrip geweld als volgt onderverdeeld kan worden:
 • Fysiek geweld (bv. slaan, schieten en sexueel geweld)
 • Geestelijk geweld (bv. intimideren en pesten)
 • Materieel geweld (bv. het vernielen van andermans eigendommen.)
3. Bekijk de literatuur en werkstukken genoemd op deze site, op je instituut en informeer bij de openbare bibliotheek naar literatuur (www.bibliotheek.nl). Zie voor een goede inleiding oa. het werkstuk "Mediaopvoeding" van Liesbeth Verwoerd op deze site.

Een "must" zijn de volgende boeken: (zie ook de literatuurlijst van deze site)

 • "De invloed van televisiegeweld". Tom van der Voort 1990
 • "Door de buis genomen?", kinderen en televisiegeweld, Joop B.A. Berding.
 • "Vierkante ogen". Opgroeien met tv. en pc. Patty Valkenburg.
hoofdmenu     info werkgroep    uw reactie

Updated: 19 december 2003