hoofdmenu

Geweld in de samenleving

Spreekbeurt door Leandra en Mariska

Een jongeman verlaat een uitgaansgelegenheid. Hij ziet een aantal onbekende mannen een fiets in de gracht gooien. Hij zegt er wat van. De mannen worden agressief en komen op hem af. Er onstaat een vechtpartij, uiteindelijk wordt de jongeman doodgeschopt.

Onze spreekbeurt gaat over geweld in de samenleving.We hebben dit onderwerp van de lijst gekozen omdat het ons interresant lijkt en het is veel in de media en is een groot maatschappelijk probleem.
Wij vinden dat geweld in de samenleving het zelfde is als zinloos geweld en daarom gaan wij verder in op zinloos geweld. Ook behandelen wij de oorzaken, gevolgen, campanges en we geven enkele voorbeelden. Er zijn verschillende soorten zinloos geweld:

We hebben het wel over zinloos geweld maar wat is dat nu eigenlijk? De preciese defenitie is: Een spontane vorm van fysiek geweld of dreiging waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat.Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard en ook door de willekeurige wijze waarop de dader zijn slachtoffer kiest.
Met andere woorden: Iemand verwondt of doodt een ander zonder enige zinvolle reden.

Geweld speelt relatief het meest af in de grote steden,maar ook in middelgrote steden komt het steeds vaker voor. De meeste gevallen van zinloos geweld vinden plaats tusssen 9 en 12 uur 's avonds op vrijdag en in het weekend, het blijken vooral mannnen te zijn die zich schuldig maken aan zinloos geweld. Enkele oorzaken kunnen zijn:
 Alcoholgebruik
 Drankgebruik
 Machogedrag
 Samenleving wordt harder en directer
 Mentaliteitsverandering maatschappij
 Stress
 Maatschappij word individualistischer
 Teveel mensen worden toegelaten in disco's en dit kan irritaties als gevolg hebben

Het aantal gevallen van Zinloos geweld is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt doordat de maatschappij individualistischer word en er ontstaat meer stress. Iedereen gaat een gejaagd leven lijden. Jongeren gaan op jongere leeftijd uit en komen in aanraking met alcohol en drugs. Hierdoor neemt deze vorm van zinloos geweld toe.

Er zijn natuurlijk enorm veel voorbeelden van zinloos geweld, enkele voorbeelden zijn:

Dit zijn nog maar een beperkt aantal voorbeelden. Het is niet voortestellen dat sommige mensen dit kunnen doen, en jammergenoeg neemt het aantal nog steeds toe. Verschillende politieke partijen hebben uitspraken gedaan over wat ze tegen zinloos geweld wouden doen.
PVDA: realiseert zich heel goed dat het ondertussen onvoldoende is om alleen te zeggen hoe afschuwelijk het is. We moeten voor alle oorzaken een oplossing zoeken. In december 1999 is de de PVDA een wetsvoorstel gedaan dat het mogelijk moet maken om alle auto's op wapens en munitie te controleren. De politie mag nu alleen automobilisten aanhouden, maar ze niet controleren op wapensgebruik. Een ander belangrijk punt is voorlichting op scholen. Zinloos geweld komt het meest voor bij de jeugd.

VVD: vind dat we nu niet in een keer allemaal oplossingen moeten zoeken. De VVD sprak vorig jaar al van zwaardere straffen drankmisbruik tegengaan en het wapenbezit strenger aanpakken. Zo was de actie om wapens in te leveren ook een succes.

GROENLINKS: vind het jammer dat veel politieke bestuurders nu aankondigen dat er maatregelen worden genomen. Geweld is niet nieuw. Ze willen niet dat de media deze incidenten opblaast. Want ze doen net of het een nieuw verschijnsel is, en dat brengt veel angst met zich mee.

CDA:het CDA wil een mentaliteits verandering binnen de maatschappij. Het zijn incidenten die elke week voorkomen. Daarom kunnen we niet op elke hoek een polieteman zetten. Natuurlijk moet de politiek er wat aan doen, zoals meer surveirreren. Meer cameratoezicht, en strenger straffen. Maar de oplossing ligt vooral bij de mensen zelf.

D66: volgens D66 bestaat de oplossing van zinloos geweld niet. Maar ze hebben er wel over nagedacht. Ten eerste moet er een minister komen die verantwoordelijk is voor de coordinatie van het veiligheidsbeleid. Het kabinet moet daarnaast op prinsjesdag met een jaarlijkse rapportage komen over de veiligheid met bijbehorende cijfers. Ook moeten er meer buurtagenten worden ingezet.

We hebben het nu wel de heletijd over wat iedereen tegen zinloos geweld wil doen. Maar wat is er al tegen gedaan? Vooral sticting zinloos geweld doet enorm veel. De stichting probeert met een positieve benadering mensen te bereiken.Het moet duidelijk worden dat zinloos geweld gewoon niet kan.Het doel is dan ook een beetje tast baarder worden, mede door het symbool van het lieveheersbeestje, dit is immers een teken van geluk. Stichting zinloos geweld gaat tijdens euro 2000 nog een campagne opzetten en deze zomer word er weer een plaat gemaakt met bekende artiesten.Het ministerie van verkeer en waterstaat gaat hun nog helpen om ervoor te zorgen dat de campagnes beter op elkaar worden afgestemd.
Ook worden er veel acties voor de jeugd georganiseerd omdat het geweld veel onder jeugd speelt en het is dus belangrijk om hun veel te vertellen Zo was er vanaf 24 januari 2000 op radio 538 een reclame spot te horen :De Gevangenis" De spot ging als volgt: Frank krijgt een veroordeling door agressief gedrag en wordt weggeleid naar de gevangenis. Weg van zijn vrienden. Wellicht maakt Frank in de gevangenis nieuwe vrienden? Met deze spot is geprobeert duidelijk te maken dat geweld niet vanzelfsprekend is. Er was ook nog een tv campagne waar onder andere dani, fabienne de vries, romeo en jeroen post aan mee deden. In een spotje van 35 seconden spreken zij over zinloos geweld. Deze spotjes worden uitgezonden op kindernet. Want op kindernet worden veel programma's uitgzonden met geweld erin.

Ook worden er veel stille marsen georganiseerd maar ook dit biedt geen oplosssing, het geeft wel een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid. Maar stille marsen en minuten stilte zijn niet genoeg.

Ook TV GEWELD heeft een grote invloed op onze samenleving. In ons dagelijks leven wordt veel televisie gekeken. Veel kinderen kijken met veel plezier naar een groot aantal programma's. Naast veel positiefs brengt de tv echter ook een wereld met veel agressie en geweld, opgeklopte sensatie en bijbehorende angstaanjagende muziek in onze huiskamer. In die wereld word veel gevochten en geschoten, geweld lijkt daar een normaal middel om confilcten op te lossen. En daaraan raken we langzamerhand gewend, en vooral als de goed partij geweld gebruikt blijkt dat zowel kinderen als volwassenen dit gemakkelijk accepteren. Zo word het heel gewoon om geweld als een vorm van amusement te beschouwen.
Geweld op TV is in 2 groepen te verdelen, fictief en reeel geweld.. Fictief geweld zijn verzonnen geweldbeelden, zoals GTST, de Smurfen, Mr Bean en Pokemon. Reeel geweld laat beelden zien die in werkelijkheid kunnen gebeuren zoals in het NOS jeugdjournaal, NÍVA, Barend en Van Dorp, het journaal en Jerry Springer.
Zo werd een politie- agent geconfronteerd met 2 jongens van 11 jaar die met elkaar aan het vechten waren. Daar omheen stond een grote van ca 20 jongens en meisjes die bijna hysterisch schreeuwden:jerry jerry jerry!!! Op 5 april 2000 heeft een jongen zijn ouders en zusje vermoord met een samoeraizwaard. Volgens de politie heeft hij zich laten inspireren door het videospelletje Final Fantasie VIII waar de hoofdfiguur een tiener is die zoveel mogelijk dictators met dat zwaard moet vermoorden.

Hetzien van geweldfilms kan angstreacties en nachtmerries veroorzaken, welke beelden door kinderen als eng ervaren worden hangt af van de leeftijd. Door het vaak zien van geweldfilms kan de emotionele reactie afnemen. Kinderen gaan geweld gewoon vinden. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen die veel geweld zien accepteren conflicten optelossen. De politiek bemoeit zich ook met het gelweld op televisie. Er zijn afspraken over het TV geweld. In Nederland bestaan op dit moment 2 wettelijke regelingen;
 WET OP DE NEDERLANDSE FILMKEURING (ziet er op toe dat bioscoopfilms of films die op televisie komen geschikt zijn voor de jeugdige kijkers)
 MEDIAWET (die bepaald dat films met het label 12 niet voor 8 uur 's avonds mogen worden uitgezonden en met het label 16 niet voor 9 uur 's avonds

Ook is er een geweld chip. Deze moet in de toekomst in alle televisieapparaten worden ingebouwd. Deze chip zorgt ervoor dat de televisie wordt uitgeschakeld als er geweld te zien is.Universiteit twente start het experiment met de geweld chip. Uit onderzoek moet blijken in hoeverre deze geweldchip kinderen afschermd van overdadig geweld op tv. Er zullen ongeveer duizend gezinnen met jonge kinderen de beschikking krijgen over de geweld chip. Ouders kunnen bepalen naar welke programma's hun kinderen wel of niet zullen kijken.De geweld chip die door philips word ontwikkeld werkt als volgt: Aan de zender kant worden de programma's voorzien van een code die bijvoorbeeld aangeeft hoeveel geweld er in een programma voorkomt. Deze code word met de programma's via het tv signaal meegezonden. Bij de ontvanger worden de codes weergegeven. Nul is geen geweld en tien is extreem geweld. De kijker kan zelf bepalen bij welk geweld niveau de programma's worden genegeerd. Het onderzoek word financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van justitie. voetbalvandalisme komt helaas steeds meer voor. Je hoort steeds meer verhalen over groepen supporters die elkaar te lijf gaan, en de politie aanvallen. In Nederland komt het net zo vaak voor als in andere landen. Vaak gebeuren de rellen bij de zogenaamde risicowedstrijden. Vooral tijdens de champions league heb je ook van die risicowedstrijden. Neem nou de feyenoord supporters. Zij mogen al niet eens meer mee naar die wedstrijden omdat ze een te groot risico vormen. En dat komt omdat een klein groepje hooligans de boel voor de rest verpest. In het seizoen 1998-1999 zijn er in totaal 1546 gewelddadige voetbalfans aangehouden. Dit zijn er 251 meer als in het vorige seizoen

Waar men zich vooral druk om maakt is de leeftijd van de arrestanten. In het vorige seizoen waren 149 arrestanten in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar dit keer waren het er 416, een steiging dus van 280%. De vandalen ouder dan 22 jaar werd gelukkig minder. Hier geld misschien dat verstand met de jaren komt.
Ik zei al dat de politie tegenwoordig vaak word aangevallen en ook de stewards en ander personeel. De mogelijke oorzaak daarvoor is dat de overheid erin is geslaagd confrontaties tussen vandalen te voorkomen, de frustaties en haatgevoelens zoeken nu een andere weg, en dus vallen ze de politie en dergelijke maar aan.

1 van de oplossingen kan het voetbal volgsysteem zijn. Dat is een landelijke informatiebank over voetbalvandalen. De helft van de politieregio's is er momenteel op aangesloten. Verder zijn er nog maar 4 clubs aangesloten zodat je nog niet echt van een succes kunt spreken.
De burgemeesters, commersarissen van de koningin, de knvb, betaalde voetbalorganisaties, politie en justitie hebben afspraken gemaakt over onder meer

 het tijdstip waarop risicowedstrijden worden gespeeld
 intensivering van de opsporing en vervolging van voetbalvandalen
 stadionverboden
 het weren van personen die onder invloed van alcohol en drugs verkeren
 het ontwikkelen van een supportersbeleid

Een goed voorbeeld van voetbalgeweld is het geval van Carlo Picorni. Hij deed mee aan een voetbal rel tussen ajax en feyenoord aanhangers in een weiland bij beverwijk langs de A9.
Hij overleed aan de gevolgen van zware hoofdwonden, die een van de feyenoord supporters hem had aangedaan.Ook de laatst tijd was het flink raak tussen de engelse en turkse supporters tijdens de uefa cup wedstrijden. De turkse supporters hebben 2 engelse supporters doodgestoken, en dat leverde alleen maar meer rellen op. Gelukkig zijn er verder geen doden gevallen.

Sexueel geweld is een vorm van criminaliteit die de laatse jaren steeds zichtbaarder wordt. Burgers, belangengroepen en zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met degevolgen van sexueel misbruik. De aandacht van de opsporing vervolging en berechting van de daders neemt daarom toe. Seksueel geweld is pas seksueel geweld als de dader iets doet wat het slachtoffer niet wil. Vooral minderjarigen en personen die door lichamelijk of geestelijk gebrek onvoldoende hun wil kunnen vormen of uitdrukken zijn makkelijke en worden daarom beschermd.
De dader kan niet zomaar opgepakt worden, het is namelijk een klachtdelict. Dat wil zeggen, dat het misdrijf wel strafbaar is, maar, dat de vervolging door het openbaar ministerie pas kan plaatsvinden als er een klacht is ingediend.
Een goed voorbeeld van seksueel geweld is het geval van Marianne Vaatstra. Zij fietste op 30 april 1999 met een vriend naar huis, en halverwege fietste ze alleen verder. Zij werd verkracht en daarna vermoord. De dader is nog nooit gepakt. Seksueel geweld is eigenlijk niet echt te bestrijden, maar, je kunt natuurlijk wel proberen te zorgen dat je niks overkomt, door nooit alleen 's nachts naar huis te fietsen, of pepperspray of ietsdegelijs mee te nemen, of op een zelfverdedigings sport gaan. In iedergeval staat de politie 24 uur per dag klaar.

De politie en politiek doen zoveel mogelijk om zinloos geweld tegen te gaan.Maar zoals de politieke partijen al zeggen, er moet ook veel door ons zelf worden gedaan. Het aantal slachtoffers neemt jammer genoeg nog steeds toe, en daar moeten wij met z'n allen wat aan doen. Alleen dan moeten we er wel hard voor vechten, en dan bedoel ik de figuurlijke manier daarvan.


Terug naar Inhoudsopgave


Last Updated 8 juni 2000