Klacht indienen

Klachten

naar hoofdmenu info over de werkgroep naar reactieformulier

U kunt klachten over een overmaat aan geweld in de media indienen bij verschillende instanties. De mogelijkheden vindt u hier op een rijtje:
 • Bij de betrokken omroep
  Dit is altijd zinvol, al zult u meestal een onbevredigend antwoord krijgen. Klik hier voor de adressen.
 • Bij het Nicam
  Het Nicam behandelt alleen klachten over de Kijkwijzer. U kunt hier dus terecht als u vindt dat een programma de verkeerde leeftijdsaanduiding heeft, ten onrechte geen gewelds(of ander)-pictogram heeft of op een onjuist tijdstip wordt uitgezonden.

  Uw klachten worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie, die - als uw klacht gegrond bevonden wordt - een boete kan opleggen aan de betreffende omroep. (Klik hier voor meer informatie over de procedure.)

  U kunt uw schriftelijke klacht zenden naar: Nicam, Postbus 322, 1200 NH Hilversum. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden en uw brief te ondertekenen.

  Het is ook mogelijk uw klacht electronisch in te dienen via een formulier dat u vindt op de website: www.kijkwijzer.nl. Op deze website vindt u ook veel informatie over de Kijkwijzer en de klachtenprocedure.

 • Bij het Commissariaat voor de Media
  Het Commissariaat voor de Media is de overheidsinstantie belast met het toezicht op o.a. de omroepwereld. Het kan alleen maatregelen tegen omroepen nemen bij het constateren van extreem geweld. Dien hier uw klacht in als uw klacht niet bij het Nicam thuis hoort. Het adres is: Postbus 1426, 1200 BK Hilversum.
 • Tweede Kamer
  De Tweede Kamer heeft zich herhaaldelijk intensief met het geweld in de media bezig gehouden. Het is dan ook zinvol uw klacht daar neer te leggen. U kunt u wenden tot de Kamer als zodanig of tot de fractie van een politieke partij. Het adres is: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
U kunt natuurlijk bij verschillende instanties tegelijk klagen maar alleen bij Commissariaat voor de Media als uw klacht niet bij het Nicam thuis hoort.
Van uw klacht ontvangen wij graag een kopie. Klik hier voor ons adres.

hoofdmenu    de werkgroep