Afsluiting actie
'Stop het Geweld op TV'

actie

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

info over de werkgroep
naar reactieformulier

Een jaar lang voerde Annet Polman haar handtekeningenactie tegen het vele geweld op TV. Het werd, vooral door de vele publiciteit, een groot succes! Thans sluit zij haar actie af met het aanbieden van de handtekeningen aan de omroepen. De aanbiedingsbrief waarmee zij dit deed staat hieronder.

Annet is inmiddels lid geworden van de Werkgroep TV-geweld en blijft zo haar steentje bijdragen aan het streven naar media die geweld niet meer als amusement beschouwen.

meer over de voorbije actie                             Wat u NU nog kunt doen

Utrecht, januari 2005

Geacht bestuur,
Geachte directie,
Geachte programmamakers,

Alstublieft.
Hierbij ontvangt u 75 reacties van televisiekijkers. Kijkers die vinden dat de omroepen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de overmaat aan geweld op TV sterk moet terugdringen. Dit zijn 75 van de ruim 4000 reacties en handtekeningen die ik het afgelopen jaar verzamelde in de actie "Stop het Geweld op TV". Deze actie begon ik naar aanleiding van de moord op de conrector Hans van Wieren. De actie heeft uitgebreid aandacht gehad in de landelijke en regionale media. De eerste 2000 handtekeningen heb ik op 17 februari 2004 aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarnaast is het u ongetwijfeld niet ontgaan dat er verder nog 29.000 handtekeningen zijn verzameld en aangeboden aan de Tweede Kamer (12.000 door Cobi van der Gragt en 17.000 door een jongerengroepering). Bijna 50.000 mensen hebben moeite gedaan om hun mening "Stop de overmaat aan geweld op TV" te verkondigen!

In een tijd waarin het wel heel duidelijk is dat het verminderde respect naar onze medemens en de toename van geweld ons allemaal zeer beïnvloeden, is het noodzakelijk dat we alle mogelijke middelen aangrijpen om de samenleving positief te beïnvloeden. Televisie is een machtig medium met veel impact. Ik wil u dan ook met klem verzoeken uw invloed aan te wenden om dat medium op een constructieve manier te gebruiken. U bent degene die zo een bijdrage kunt leveren aan een betere samenleving. Laat deze kans niet liggen. Maak 2005 het jaar waarin de TV haar positieve functie terugkrijgt!

Iedereen weet dat we leren door de voorbeelden die we om ons heen zien. Dat geldt natuurlijk het sterkst voor kinderen. Maar ook volwassenen worden beïnvloed door wat ze zien. Want de geest werkt heel eenvoudig: wat je erin stop komt er ook weer uit. Alle indrukken laten hun sporen na. Daarom werkt ook reclame.
Volwassenen die –het geromantiseerde- geweld leuk vinden zijn slechts het bewijs dat ook zij worden beïnvloed door wat ze zien.

Gebruik de televisie om positieve voorbeelden te geven. Om mensen te laten zien hoe ze respectvol met elkaar om kunnen gaan. Om mensen te inspireren goede en leuke dingen te doen met hun leven. Om mensen te inspireren het beste uit henzelf te halen. Om mensen te laten zien hoe ze op een bevredigende manier met conflicten en frustraties om kunnen gaan. En ook om te laten zien dat geweld niet romantisch is, maar iets is waarvan je niet wil dat het jezelf of je naaste overkomt.

We hebben zaadjes van liefde in ons en zaadjes van geweld. We kunnen kiezen welke zaadjes we water geven. Geven we de zaadjes van geweld water met actiefilms, series met respectloze omgangsvormen, het romantiseren van geweld of geven we de zaadjes van liefde water…
Bij de TV-actie voor giro 555 is dit laatste gebeurd. Vele zaadjes van liefde, verbondenheid en vrijgevigheid zijn ontkiemd…

De keuze is aan u. En het effect op de samenleving is groot…
Dat bleek ook bij die TV-actie…

Met vriendelijke groet,

Annet Polman,
Mede namens de Werkgroep TV-Geweld,
Biltstraat 22 A bis, 3572 BB Utrecht, 030-273.38.68

Bijlagen:
* Het minste wat u kunt doen
* Kijkersreacties

hoofdmenu    de werkgroep    uw reactie

Updated: 24 januari 2005