50-Plussers en televisie


Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief

Het ouderenblad Plus liet een onderzoek doen naar de rol die televisie speelt in het leven van ouderen. In het februari-nummer van Plus werd er uitvoering aandacht aan besteed. Een korte impressie ontlenen we daaraan.

Opvallende punten

 1. Omroepen hebben nauwelijks antwoord op de kritiek van ouderen. Concrete ideeën en plannen om tegemoet te komen aan hun wensen zijn er niet, terwijl ouderen toch fervente televisiekijkers zijn.
 2. Geweld op televisie wordt door de omroepen vooral als een probleem voor ouderen gezien en minder voor jongeren.
 3. RTL 4 schoort hoog bij oude ren, ondanks oppervlakkige programma's.
 4. Ouderen willen méér over natuur, verre landen, consumentenzaken, gezond leven en educatie.
 5. Interessante programma's voor ouderen worden te laat uitgezonden.
Top 7 ergernissen
 1. Te veel reclame
 2. Te veel geweld
 3. Oppervlakkigheid
 4. Late programmering
 5. Hoge omroepbijdrage
 6. Te veel seks op TV
 7. Weinig programmas voor ouderen

Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 23 april 1999 by Chris Geerse