hoofdmenu

Geweldsverbod in de media

Het verbod om extreem geweld of harde porno te laten zien aan jongeren onder de 16 jaar wordt uitgebreid. Het verbod gaat ook gelden voor Internet en computerspelletjes. Bovendien mogen via deze media, televisie, film en video ook geen beelden worden verspreid die angst aanjagen of het gebruik van drugs en alcohol aanmoedigen. De filmkeuring verdwijnt. Het kabinet heeft dit gisteren besloten.

Op het vertonen, aanbieden of verstrekken van schadelijke films aan jongeren komt een maximumstraf van één jaar. Uitgangspunt is dat aanbieders zelf de nieuwe regels in acht nemen. Een nieuw instituut, Nicam, zal films en video's classificeren. Overtreders kunnen per geval een boete van maximaal 50.000 gulden opgelgd krijgen. Werkt dit systeem niet, dan neemt het kabinet strengere maatregelen. Dit wordt na twee jaar bekeken.

Ontleend aan: Haagsche Courant 17-9-1999

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 9 december 1999