hoofdmenu

Een nieuwe uitdaging in een nieuw millennium

Twee jaar geleden riepen de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede op het nieuwe millennium te beginnen met een decennium voor de kinderen van deze wereld. De Verenigde Naties hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Het eerste jaar werd uitgeroepen tot het jaar van onderwijs in geweldloosheid.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar hoever staat het af van de dagelijkse werkelijkheid? Het geweld is niet een verre oorlog, het is dichtbij onze samenleving binnengedrongen: op straat, op scholen, in disco's, op het werk en via tv of computer in onze huiskamers. Veel mensen gaan geweld als een direct probleem ervaren, het kan ieder van ons overkomen, we voelen ons niet veilig. Zo ontstaan actiegroepen tegen zinloos geweld en worden er geweldloze zones ingesteld. Bij het woord geweldloos denken veel mensen aan weerloosheid, niets doen, terwijl de Nobelprijs winnaars er voor pleiten het geweldloos handelen te bevorderen. Om conflicten geweldloos op te lossen zal het nodig zijn handreikingen te bieden, vaardigheden te verwerven, kennis en inzicht te hebben.

Vredeseducatie in gezinnen en op scholen zal voor het welzijn van toekomstige generaties van groot belang zijn. Hoewel je de audiovisuele media niet de schuld kunt geven van het geweld in onze samenleving, dragen ze er wel toe bij dat er een klimaat van geweld ontstaat.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (R.M.O.) wijst de audiovisuele media aan als een van de factoren die de verspreiding en het gebruik van geweld bevorderen.

Hoe zouden de media kunnen bijdragen aan een vredescultuur?

1. Meer aandacht voor de gevolgen voor het slachtoffer, waardoor een gevoel van medelijden opgewekt wordt (Kosovo vluchtelingen)

2. In plaats van het geweld als effectieve oplossing aan te bevelen, zou het gebruik van geweld tenminste geproblematiseerd moeten worden.

3. Het brede maatschappelijk verzet tegen geweldsuitingen benutten door te laten zien dat conflictoplossing zonder geweld mogelijk is. In veel gevallen betekent dit het respecteren van elkaars standpunten, een tolerante levenshouding.

4. Aan de druk van de kijkcijfers zal een betrekkelijker waarde moeten worden toegekend.

D. Harms

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 9 december 1999