hoofdmenu

Rem op seks en geweld op tv en internet

Een speciaal instituut gaat films, televisieprogramma's, videofilms, internet en spelletjes toetsen op geweld, seks en andere excessen. Door deze toetsing kunnen ouders hun kinderen beter beschermen tegen ongewenste invloeden. Via codes of speciale vignetten bij programmagegevens in tv-gidsen en kranten kunnen ze inschatten of een bepaald programma geschikt is om naar te kijken.

Het onlangs opgerichte Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Nicam) komt met het opstellen van criteria tegemoet aan de behoefte van ouders om paal en perk te stellen aan de niet aflatende stroom seks, geweld, porno en andere uitwassen die op elk uur van de dag de huiskamer binnenkomen.

Met deze criteria kunnen organisaties bovendien zelf beter bepalen wat wel of niet door de beugel kan, op welk tijdstip iets zou moeten worden uitgezonden en voor welke leeftijdscategorie een programma, film, video of spelletje geschikt is.

Uit een onderzoek van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek blijkt dat 74% van de ouders voorstanders is van een classificatiesysteem voor audiovisuele media. De meeste ouders (70%) denken ook werkelijk gebruik te zullen maken van zo'n systeem. Meer dan 80% van de ouders vindt het belangrijk om te weten of er geweld, racisme, angstaanjagende scènes, seksisme, grof gedrag of seks in een mediaproduct voorkomt. Bijna de helft van de ouders wil graag weten of er blote mensen in een film of een tv-programma verschijnen.

De meerderheid van de ouders vindt bovendien dat als er in het nieuwe systeem leeftijdsgrenzen worden gehanteerd, er een nieuwe leeftijdscategorie moet komen voor kinderen van zeven jaar en ouder.

Nicam-voorzitter Hedy d'Ancona noemt het uniek dat het classificatiesysteem niet door de overheid wordt opgelegd, maar via zelfregulering wordt uitgevoerd. "Alle partijen (publieke en commerciële omroepen, producenten van bioscoop- en videofilms, videotheken, detaillisten en distributeurs van computerspellen) hebben de intentie uitgesproken zich te zullen houden aan de criteria van het Nicam."

verrast

"Kennelijk is het maatschappelijk bewustzijn van de partners toegenomen. Een aantal jaren geleden is de discussie rond het stellen van criteria ook gevoerd en toen werd het maatschappelijk belang onvoldoende onderkend. Ik was verrast dat de organisaties nu wel bereid zijn om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen." Het Nicam moet in de loop van volgend jaar gestalte krijgen. Dan worden ook de Mediawet en het Strafrecht aangepast.

Hoewel d'Ancona en Nicam-directeur Wim Bekkers ervan uitgaan dat de partijen zich aan de regels zullen houden, worden er ook een klachtenbureau opgezet en een controle- en sanctiebeleid ontwikkeld. Wie verkeerde voorlichting verstrekt over de inhoud van een film, tv-programma of spelletje, kan rekenen op een boete. Omroepen die op de vroege avond programma's uitzenden die niet geschikt zijn voor al te jonge kijkers, worden eveneens op de vingers getikt.

NOS-bestuurder H. van Beers verwacht niet dat het classificatiesysteem de televisieprogrammering op z'n kop zal zetten. "Ik vind dat de publieke omroepen zich al redelijk aan de criteria houden. Ook commerciële omroepen houden rekening met jonge kijkers. Ze zenden geen pornofilms uit voor tien uur 's avonds. Over het geheel genomen vind ik de Nederlandse omroep behoorlijk politiek correct."

Uit: Haagsche Courant 19-11-1999

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 9 december 1999