NORDICOM


Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief

Onze werkgroep ontving een nieuwsbulletin uit Zweden met zeer veel wetenschappelijke informatie over het thema Kinderen en Geweld in de meest brede zin. Het wordt uitgegeven door The Unesco International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen. Dit Clearinghouse is onder de naam NORDICON een samenwerkingsverband tussen de noordelijke landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Voornaamste doel is om onderling bekendheid te geven aan wat er plaats vindt binnen de genoemde landen maar ook elders in de wereld. NORDICOM maakt hierbij gebruik van een breed scala aan mogelijkheden - nieuwsbrieven, tijdschriften, boeken - om een zo gevarieerd mogelijk publiek te bereiken. Zo komt men tot uitwisseling en worden nieuwe ontwikkelingen in de Noorse landen gedocumenteerd. Vergelijkende mediastatistieken vormen de kern van het werk.

Verder bladerend in het blad valt heel wat aardigs te beleven, Amerika stelt Kind en Internet ter discussie, Australië wil meer kinderprogramma‘s, Algerije schrijft over kinderverbeelding en geweld, terwijl wij ook vertegenwoordigd zijn met Geweld op Internet bij monde van de ons welbekende prof. Jo Groebel en drs. Lucia Smit.
Ten behoeve van journalistieke en media organisaties en zich richtend naar de Rechten van het Kind zijn een ll-tal regels opgesteld. Ze komen er met name op neer, dat zorgvuldigheid bij het samenstellen van programma‘s eerste vereiste is; zo mogelijk moet men kinderen zelf de kans bieden meningen en wensen naar voren te brengen.
Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend ,maar men begint te ontdekken hoe noodzakelijk het is een vinger aan de pols te houden.

Onze "polderbezorgdheid" wordt dus zeker niet beoordeeld als een nieuwe vorm van Hollanditis, overal begint men geleidelijk de mediagenietingen kritisch door te lichten. Als genot een bedriegende keerzijde heeft, is het geen genot. Het is verheugend dat de euforie van de laatste - zeg vijftig - jaren plaats maakt voor een wereldwijde evaluatie.

Miep Schreijers

Het blad is te bestellen bij: Pia Hepsever, Nordicom, Göteborg University, P.O. Box 713, SE-405 30 Göteborg, Zweden. Naar website Nordicom.

Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 23 april 1999 by Chris Geerse