Klachtenbus tv-geweld


Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief

Het kabinet wil dat de omroepen lid worden van het NICAM, een organisatie-in-oprichting die de tere kinderziel moet be schermen tegen seks en geweld in tv-programmas. Het is de bedoeling dat de branche zichzelf gaan controleren, aan de hand van door het NICAM bewaakte criteria.

Gedwongen vrijwilligheid, zo zou je de basis kunnen omschrijven onder het wetsvoorstel om een instituut op te richten dat erop toeziet dat omroepen, de film-, video- en de spelletjesbranche maatregelen nemen om jeugdigen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van seks en geweld in films, video‘s en televisieprogramma‘s. Goedgekeurd door het kabinet en voor advies naar de Raad van State gezonden, staat alleen een behandeling in de Tweede Kamer in mei of juni het in werking treden van het NICAM (Nederlands Instituut voor Classificatie voor Audiovisuele Media) nog in de weg.

Dat wordt een pittige discussie, voorspelt voorlopig voorzitter van het NICAM-bestuur-in-op richting Wim Koole (oud IKON- directeur), want de Kamerleden zullen mogelijk vallen over het zelfregulerende aspect van de organisatie. De keuring van programma‘s dient namelijk door de branche zelf ter hand te worden genomen, volgens door het NICAM te bewaken criteria. Omroepen moeten zelf bepalen voor welke leeftijdsgroep zij een programma geschikt achten. De ze norm geldt vervolgens voor de hele branche; mocht een andere uitzender of producent het daar niet mee eens zijn, dan kan hij zijn bezwaar voorleggen aan het NICAM bestuur. In dat bestuur zitten twee leden na mens de publieke omroepen: Hans van Beers (Raad van Bestuur NOS) en Bob Bremer (netmanager Nederland 2), twee namens de commerciële: Fons van Westerloo (directeur SBS 6 en Net 5) en Kees Gerritsen (programmadirecteur Veronica) en twee namens de videobranche. De film- en interactieve branche leveren elk één bestuur slid en mogelijk komt er nog een lid uit internet-providerkring. Gezien de bestuurlijke binding met de omroepen vergeleken kritische geesten het NICAM reeds met een bakker die z‘n eigen broodjes controleert. Na de zomer zal het NICAM van start kunnen gaan, verwacht interim-voorzitter Wim Koole en in de tussentijd wordt hard gewerkt aan een classificatiesysteem. De indeling waaraan programma‘s worden getoetst varieert van niks aan de hand (geschikt voor alle leeftijden); voor 12 jaar en ouder en voor 16 jaar en ouder, tot een nieuwe categorie: meekijken gewenst, voor programmas die wel geschikt zijn maar niet zonder ouderlijke begeleiding. Er wordt ook nagedacht over een visuele classificatie: balletjes of een temperatuurmeter geven dan de graad van geschiktheid aan.

Als het goed is wordt het NICAM meer een klachteninstituut dan een instelling die censuur gaat toepassen. Het NICAM, dat hoogstwaarschijnlijk wordt gehuisvest in Hilversum, zal bereikbaar zijn onder post busnummer. De ouders die constateren dat - ondanks de keuring - programma‘s toch nog beelden bevatten die zij als schadelijk voor hun doelgroepkind aanmerken, kunnen daar hun boze brief heen sturen.

Uit: artikel van Lokien de Bie in de VPRO-Gids 20-26 maart 1999.

Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 23 april 1999 by Chris Geerse