hoofdmenu

Game-boys en Game-girls

Eind april is "Game-boys en Game-girls" het onderzoeksrapport naar kinderen en computerspelletjes uitgekomen. In het onderzoek is voor het eerst aan jongens en meisjes zelf gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een computerspel.

Jongens en meisjes verschillen vooral van elkaar op de laatste eis. Voor jongens is agressie in de spelletjes van groot belang, meisjes vinden het maar niks.

Opmerkelijk is ook dat één op de drie kinderen van mening is dat je van computerspelletjes minder aardig kunt worden. Een mening die vaker door jongens dan door meisjes is verkondigd.

Uit: Nieuwsbrief Jeugd en Media 7-5-1999

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 9 december 1999