hoofdmenu

Bijdrage 2000

De vele donateurs die ons hun bijdrage voor 1999 overmaakten, danken wij hartelijk!

Uw bijdrage heeft het mogelijk gemaakt dat wij weer flink aan de weg timmerden.
Vermeldenswaardig zijn:

Uw bijdrage is nodig om dit vol te houden!
Maak uw bijdrage over op giro: 27.84.954 t.n.v. Werkgroep TV-geweld te Delft.
De hoogte van uw bijdrage stelt u zelf vast, het minimum is f 5,--. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomsten belasting.

Chris Geerse, penningmeester

Terug naar Menu of Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 9 december 1999