Agressie strenger straffen


Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief

Agressie tegen agenten moet zwaarder worden gestraft. Ook geweld tegen burgers die wl ingrijpen bij geweld moet strenger worden aangepakt. Dat adviseert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan staatssecretaris Vliegenthart (VWS) en minister Korthals (Justitie).

De audiovisuele media, alcohol en drugs en wapens spelen een grote rol bij de verspreiding van het geweld, aldus het rapport. De media doordat geweld daarin een favoriet thema is geworden. Alcohol en drugs omdat mensen daardoor minder remmingen hebben tegen agressief gedrag. De beschikbaarheid van wapens vergroot de kans op geweldpleging met ernstige gevolgen.

Uit: Haagsche Courant 2-12-98

Terug naar Inhoudsopgave Nieuwsbrief


Last Updated 23 april 1999 by Chris Geerse