Televisie kijken


Terug naar Literatuurlijst

Een themaboek over invloeden van televisie op kinderen. Het boek is in eerste instantie geschreven voor professionele opvoeders (leerkrachten e.d.) en voor opvoedingsvoorlichters. Aan de orde komen: De manier waarop televisie in het algemeen invloed heeft op kinderen, geweld, reclame en soaps op televisie en de rol van de ouders op het televisiekijkgedrag van kinderen. Ook voor ouders zelf bevat het boek informatie om het tele visiegedrag van hun kinderen beter te begrijpen en desgewenst bij te sturen.

Een zeer lezenswaardig boekje!

Te bestellen door fl. 16,50 (incl. verzend- en administratiekosten) over te maken op gironummer 2.370.075 t.n.v. Stichting Jeugdinformatie Nederland, Utrecht o.v.v. titel en bestelnr. T 68.

Terug naar Literatuurlijst


Last Updated 6 november 1998 by Chris Geerse