TV violence an endless fascination?


Terug naar Literatuurlijst

Scriptie door Sabine van Leeuwen

Behalve toename van geweld constateert Sabine verandering van het geweldaanbod op de televisie. Alleen doodschieten of doodsteken van één of een paar personen, al of niet in beeld, is niet meer genoeg.
Het geweld wordt ook onwerkelijker: horrorfilms en tenslotte komt er voorliefde voor pulp cultuur: nouvelle violence. Er is een toenemende behoefte aan gruwelijke, dramatische film uitzendingen. Ze constateert dat wreedheden en geweld op tv nu eenmaal verstrooiend zijn: angst zonder werkelijk bedreigd wor den is een lekker gevoel.
De fascinatie van geweld op tv is verbonden met angst. Wat je niet kent, waarmee je geen ervaring hebt, kan tegelijk angst inboezemen en uiterst aantrekkelijk zijn.

Conclusie: geweldsbeelden zijn spannend, prikkelen tot zwaarde re prikkels en steeds grotere sensatie: behoefte ontstaat naar schokkende marteling en aftakeling, nare moorden. Dit wordt op alle manieren in beeld gebracht. Sabine vraagt zich af waar we de grens trekken. De grensverlegging veroorzaakt enerzijds een heftige tegenstroom, anderzijds een door niets meer geshoc keerd kunnen worden.
Geweld is een consumptie-artikel dat van fascinatie leidt tot suspence of disbelief tot ultieme kick. Winst speelt daarbij een grote rol!

Sabine adviseert: turn of tv violence. Drie tips:

Maar ze vraagt zich af of de anti-geweld werkgroepen het ooit voor elkaar zullen krijgen om het geweld op de tv te reduceren.

Mimi Roelofsen

Terug naar Literatuurlijst


Last Updated 6 november 1998 by Chris Geerse