Computerspel, kinderspel?


Terug naar Literatuurlijst

Bij de Stichting Jeugdinformatie verscheen een brochure met bovenstaande titel. De brochure is zeer geschikt voor ouders, grootouders en anderen die bezig zijn met het wel en wee van kinderen. Achtereenvolgens worden onderwerpen behandeld als:

Positief is, aldus de brochure, dat het kind leert snel te reageren op acties op het scherm, dat het leert omgaan met de computer en de ontwikkelingen op dit gebied. Spellen kunnen het leren stimuleren, nieuwsgierigheid prik kelen en fantasie opwekken. Door succes met het spelen kan de zelfwaardering van kinderen vergroot worden.
Wat betreft de negatieve effec ten wordt ingegaan op kwesties als effecten op de gezondheid, computerverslaving en ook op het geweld in computerspellen. Over het laatste een citaat: Net als bij de televisie is de kans groter dat kinderen agressiever worden van geweldsspellen, dan dat ze er aardiger of rustiger door worden.
Geweld is een veel voorkomend thema in computerspellen. Door de verbeterde kwaliteit van het beeld zijn de spellen steeds echter. Dit realistische geweld is meestal gericht op mensen. In veel spelletjes wordt er lustig op los gemoord met pistolen, messen, katapulten of ander gevaar lijk tuig. Het bloed spat in het rond. Vaak krijgt het kind auto matisch de hoofdrol, waarbij het voor agressief gedrag punten haalt.
Het beloningssysteem is heel belangrijk. Als agressief gedrag in spelletjes beloond wordt, kan het kind gaan denken dat dit in het werkelijke leven ook gebeurt.

Overigens blijkt dat computerspellen sinds eind jaren tachtig een in onze maatschappij algemeen geaccepteerd verschijnsel zijn, getuige de meer dan een miljoen spelcomputers in Neder land. De brochure richt zich hier niet tegen. Het wordt als een gegeven aanvaard.

Voor de computerspelanalfabeten onder ons is er een overzicht van de soort spellen die er zijn, zoals avontuurspellen, vechtspel len, simulaties, strategische spel len. Ook wordt gewezen op het bestaan van informatieve en educatieve software.
Daarnaast is er een overzicht van de soorten spelcomputers, van de mogelijkheden die de personal computer biedt en niet te ver geten van internet.

Gelukkig voor (groot)ouders en de anderen die het contact met kinderen op dit gebied niet willen verliezen valt achterin de brochure te lezen wat die geheimtaal rond het computergebeuren betekent. Termen als downloaden, processor, modem, hard disk, software, cd-rom worden kort (misschien iets te kort) verklaard.
Christa Rijkse schreef de tekst. Peter Nikken en Nathalie de Leede gaven adviezen. De brochure is te bestellen door fl. 8,-- over te maken op giro 23 700 75 van de Stichting Jeugdinformatie Nederland, Postbus 1373, 3500 BJ Utrecht, o.v.v. titel en bestelnr. N 14.

Koos de Beus

Terug naar Literatuurlijst


Last Updated 6 november 1998 by Chris Geerse