Effect mediageweld bewezen

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2In april 2007 is in de verenigde Staten het FCC rapport verschenen over Violent Television Programming en het effect daarvan op kinderen. Dit rapport stelt dat er stevig bewijs is dat op korte termijn door blootstelling aan mediageweld agressief gedrag bij kinderen toeneemt. Er zijn hoge correlaties gevonden in gepleegd onderzoek. Ook toegenomen ongevoeligheid voor geweld en toegenomen angst om slachtoffer van geweld te worden lijken aangetoond.

Er wordt o.a. een onderzoek aangehaald waarbij door MRI vastgesteld werd dat blootstelling aan mediageweld direct de prefontale cortex beinvloedt, het gedeelte van de hersenen dat leren en gedrag stuurt.
Uit ander onderzoek blijkt dat kinderprogramma’s meer geweld bevatten dan andere programma’s en dat het geweld er in verheerlijkt wordt en normaal wordt gevonden of vanzelfsprekend.

De commissie pleit voor veilige uren zoals in de VS voor seksualiteit al zijn ingesteld.

Bron: Federal Communications Commission Report no. FCC 07-50 (pdf 0,3 MB)