VN-onderzoek over geweld in o.a. media

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1In oktober 2006 werd een rapportage uitgebracht over geweld tegen kinderen. Doel van het onderzoek van Paulo Sergio Pinheiro is inzicht in het voorkomen, de aard en oorzaken van geweld tegen kinderen. Lidstaten krijgen aanbevelingen voor preventie en optreden ertegen.

Uniek is dat kinderen over de hele wereld hun kijk op geweld, de effecten ervan op hun leven en hun aanbevelingen voor actie hebben kunnen geven.

Hoofdstuk drie gaat over de omstandigheden waarin geweld plaats vindt. In het bijzonder de rol van de massamedia. Zij geven geweld als normaal weer of verheerlijken het, ook geweld tegen kinderen. De rol van internet als stimulator van productie, verspreiding en gebruiken van sexueel geweld tegen kinderen wordt genoemd; maar ook dat het gebruikt wordt om kinderen te lokken in een situatie waar gevaar voor hen dreigt. Lastigvallen en pesten door volwassenen en andere kinderen via computer of mobiele telefoon is een andere vorm van geweld. Ook worden moeilijkheden bij de controle op internetgebruik besproken.

In de overkoepelende aanbevelingen schrijft Pinheiro dat landen en de gemeenschap geweldloze waarden moet propageren en verzekeren dat rechten van kinderen begrepen en verspreid worden, ook door kinderen. Het publiek moet gevoelig gemaakt worden voor de schadelijke effecten die geweld op kinderen heeft. Landen moeten de media aanmoedigen geweldloze waarden te stimuleren en richtlijnen implementeren die respect voor de rechten van kinderen in alle media-uitzendingen waarborgen.

Meer info: www.violencestudy.org