Internet, tv en sociale vaardigheden

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1Onderzoek onder 396 studenten, waarvan eenderde studenten van de universiteit van Cyprus en een zelfde aantal studenten van twee hogescholen op Cyprus. Negentig procent van de studenten keek alleen thuis tv, tweederde hiervan 1-2 uur en eenderde 3 uur of meer.

Twee procent gebruikte geen internet, de helft gebruikte internet op verschillende locaties, 14 procent hiervan 3 uur en 58 procent meer dan 3 uur per dag. Van deze studenten ging 82 procent in het weekend uit of naar vrienden en 84 procent gebruikte geen drugs, 46 procent sportte en een derde was lid van een club of organisatie.

Tv kijken heeft een positief verband met discussies met vrienden, met genieten van onderwerpen op school, lid van een club of organisatie zijn en anderen helpen.
Echter bij teveel tv kijken was er juist een verband met niet genieten van school, niet bespelen van een muziekinstrument en gevoelens van verdriet en ongelukkig zijn plus ruzie maken met vrienden.

Bij internetgebruikers is dit positief gerelateerd aan genieten van school en horen bij een club of organisatie; specifiek gebruik van internet voor opleiding liet een verband zien met helpen van gezinsleden met huiswerk.
Respondenten die internet gebruiken voor recreatiedoeleinden hebben de neiging drugs te gebruiken terwijl degenen die internet gebruiken voor informatie meer ruzie maken met vrienden en zich verdrietig en ongelukkig voelen.
Respondenten die internet gebruiken om vrienden te maken geven toe dat zij fysieke agressie plegen, genieten van horror films on line en ruzie maken met vrienden.

Conclusie: Matig tv-kijken en matig internetgebruik hebben een positief effect op sociale vaardigheden en -contacten. Bij meer tv-kijken en meer internetgebruik worden de effecten echter steeds negatiever. Verdriet en ongelukkig voelen gaan vaak samen met veel tv kijken en veel internetgebruik.

Dit onderzoek wordt opgevolgd door kwalitatief onderzoek met groepsdiscussies met de vraag of tv en internetgebruik misschien een vervanger is voor echte communicatie.

Samenvatting artikel in Newsletter 2006 nr. 1 van The International Clearinghouse on Children, Youth and Media