TV en slaapstoornissen

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1Julia Paavonen van de universiteit van Helsinki heeft 428 kinderen van 5 en 6 jaar in een stedelijke omgeving onderzocht op de relatie slaapstoornissen en tv kijken.

Gemiddeld werden de kinderen 2,8 uur blootgesteld aan tv waarvan de helft passief en de andere helft actief kijkgedrag. Actief kijkgedrag bleek gerelateerd aan slaap-waak overgangsproblemen, ongeacht de inhoud van het bekekene. Passieve blootstelling aan tv bleek een relatie te hebben met inslaapproblemen.

Ook bleek een duidelijke relatie met de inhoud van de programma’s. Sport en kinderprogramma’s veroorzaakten geen slaapproblemen. Programma’s bedoeld voor volwassenen gaven op bijna alle gebruikte vragen een reactie. Er was zelfs een significante uitslag op slaapproblemen bij passief kijken van programma’s bedoeld voor volwassenen.

TV kijken gaf niet alleen slaapproblemen maar ook verkorting van de slaaptijd. En, hoe meer kijken naar programma’voor volwassenen hoe meer slaapstoornissen. Nieuw in dit onderzoek is dat ook passief kijken slaapproblemen veroorzaakt. De inhoud van het bekekene is hierbij belangrijker dan de duur van blootstelling. Dus hoe meer volwassen programma bekeken worden door kinderen hoe meer slaapproblemen.

Dit artikel is gepubliceerd in het Journal of Sleep Research 2006 vol. 15(2) p.154-161