PEGI-logo voor online games

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1PEGI Online is een nieuw project, gefinancierd door de Europese Unie. Het is bedoeld om mensen te wijzen op de risico’s van online games die door meerdere mensen gespeeld kunnen worden. Online games kunnen daardoor een constant veranderende inhoud hebben. Binnenkort zal het nieuwe PEGI Online symbool verschijnen op de verpakkingen van games en op websites die het spelen van online games mogelijk maken.

PEGI voorziet sinds april 2003 ouders en opvoeders in Europa van gedetailleerde, objectieve informatie over de leeftijdsgeschiktheid van games, door middel van leeftijds- en inhoudspictogrammen op de verpakkingen van spellen.

Tegenwoordig kunnen veel games op een PC of een spelconsole via een internetverbinding met andere spelers worden gespeeld. Daarnaast zijn er steeds meer websites die nu de mogelijkheid aanbieden om games exclusief online (dus alleen via het internet) te spelen. Het aanbod varieert van zogenoemde arcadespellen tot massaal online te spelen rollenspellen (MMORPGs), waarin vaak duizenden spelers tegelijkertijd aan één spel deelnemen.

Dergelijke games bevorderen de totstandkoming van virtuele gemeenschappen. Daarbij worden spelers soms blootgesteld aan de risico’s van live interactie met anonieme medespelers. Gedacht moet worden aan risico’s zoals inbreuk op privacy, ongepast gedrag, door gebruikers gecreëerde inhoud of onveilige website links.

Het PEGI Online project is een nieuw project dat gamers en ouders voor deze risico’s waarschuwt. Als een aanvulling op het reeds bestaande PEGI systeem zal het PEGI Online systeem een veilige gameomgeving voor minderjarigen bevorderen. Leveranciers en/of uitgevers van games die aan de normen van PEGI Online voldoen, zullen een vergunning krijgen. Op basis van deze vergunning hebben zij vervolgens het recht om een nieuw PEGI Online logo op hun product af te beelden.

De normen waaraan voldaan moet worden omvatten o.a. de verplichting om te proberen websites verschoond te houden van onwettige en aanstootgevende game-elementen die door gebruikers gecreëerd zijn. Bovendien moet de spelomgeving vrij zijn van ongewenste weblinks, moet de bescherming van privacy gegarandeerd zijn en moeten klachten voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Het PEGI Online logo zal verschijnen op gameverpakkingen en op websites (met een link naar een website speciaal gericht op de risico’s van online gamen).

Nieuwsbericht NICAM 11-1-2007.