TV en computer op de loer

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1Met gepaste trots meldt de werkgroep tv geweld dat een speciaal voor ouders met jonge kinderen ontwikkelde folder ‘TV en computer op de loer’ klaar is en via de bibliotheken verspreid wordt. In deze folder staan tips over omgaan met tv en computer en zoals van ons verwacht mag worden is het aandachtspunt hierbij het zoveel mogelijk beperken van het geweld wat de huiskamer binnen komt.

Het is niet zo dat ouders hier geen invloed op hebben, uit onderzoek is gebleken dat wanneer ouders hun kinderen steun bieden tijdens het kijken van angstwekkende scenes en er achteraf over praten dit wel degelijk helpt. Door het goede voorbeeld te geven leren kinderen kritisch kijken en omgaan met geweldssituaties op een geweldloze manier. Laat uw afkeuring van geweld op tv en in computerspelletjes blijken en plaats de computer en tv zodanig dat u zicht heeft op waar uw kinderen/kleinkinderen naar kijken. Ook kunt u de computer beveiligen door het plaatsen van een filter.

Lezers van deze Nieuwsbrief verzoeken wij de folder te verspreiden in eigen omgeving, b.v. op ouderavonden of via scholen, buurthuizen, kerken enz. Treft u ergens een folderrekje aan, vraag dan of ook deze folder er in mag staan. U komt aan de benodigde folders door ze te bestellen via ons reactieformulier. Bellen naar Han Haanstra (074-291.18.70) kan natuurlijk ook. Tot 50 ex. zenden we u de folder gratis toe. Kunt u er meer verspreiden? Bel dan even met Han. Een andere mogelijkheid is de folder downloaden en zelf af te drukken.
Klik hier om de folder te zien en/of af te drukken (pdf 45 kB).

Han Haanstra is ook degene die verantwoordelijk is voor het grootste gedeelte van de inhoud van de folder. Bij hem kunt u dus terecht met uw vragen en opmerkingen. Hij heeft veel ervaring op onderwijsgebied en zal graag scholen en andere instellingen die met jeugd te maken hebben adviseren hoe ze deze problematiek aan de orde kunnen stellen.

Vreemd eigenlijk dat er al lang geen folder meer bestond met praktische informatie voor ouders en andere opvoeders. In dat hiaat kan de Werkgroep TV-geweld slechts ten dele voorzien. We hebben ervoor gezorgd dat de folder in alle grotere openbare bibliotheken ligt. Veel verder strekken onze mogelijkheden niet. We doen dan ook een beroep op draagkrachtiger instellingen en de overheid om hun verantwoordelijkheid te zien en het initiatief van ons over te nemen.