Oordeel over NICAM

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Het NICAM heeft in 2006 goed gefunctioneerd. De organisatie scoorde voldoende op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit van de gehanteerde classificaties. Tot die conclusie komt het Commissariaat voor de Media na analyse van de gegevens uit het rapport NICAM Kwaliteitsbewaking 2006.

Het Commissariaat is belast met het metatoezicht op zowel de kwaliteitscontrole van het NICAM als op de criteria die gebruikt worden om te bepalen of de classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is.

Betrouwbaarheid
Het NICAM heeft onderzocht of bij de classificaties van televisieprogramma’s, bioscoopfilms, promo’s en trailers de juiste leeftijd is gecombineerd met het juiste pictogram. De percentages juist geclassificeerde televisieprogramma’s en bioscoopfilms vielen in 2006 met respectievelijk 96 en 90 procent duidelijk hoger uit dan in 2005. Ondanks dat het percentage juist geclassificeerde trailers met 80 procent hoger uitkwam dan in 2005, is hier nog ruimte voor verbetering. De classificatie van videoclips is in 2006 verder verfijnd. Zo is het nu mogelijk te classificeren op vrouwonvriendelijkheid en kunnen seksuele handelingen in clips beter worden geclassificeerd.

Pictogrammen
Wat betreft de juistheid van het uitzendtijdstip scoort het NICAM in 2006 goed. Televisieprogramma’s, promo’s en videoclips werden altijd op het juiste tijdstip uitgezonden. Bij trailers was het tijdstip in 96 procent van de gevallen correct. In filmladders is 70 procent van de leeftijds- en inhoudspictogrammen juist aangegeven. Het leeftijdspictogram werd in de ladder zelfs in 90 procent van de gevallen correct toegepast. De omroepen TROS en Veronica zijn er door het NICAM op gewezen dat zij, ondanks aanpassingen in het televisiereglement, in hun programmagidsen nog steeds uitsluitend leeftijdsvermeldingen tonen en geen inhoudspictogrammen. Dit gebrek is vorig jaar ook al geconstateerd maar leidde dit jaar dus nog niet tot verbetering. Dit geldt ook voor dag- en weekbladen die over het algemeen de pictogrammen niet plaatsen.

Validiteit
Aan de hand van het aantal klachten, het publieksonderzoek en vergelijking met het buitenland, beoordeelt het Commissariaat de validiteit van de classificaties als voldoende. Het aantal klachten is in 2006 met 26 procent toegenomen van 293 tot 372. Uiteindelijk is hiervan 9 procent gegrond verklaard. Uit publieksonderzoek is gebleken dat ouders vaker gebruik maken van het Kijkwijzeradvies en dat ruim 93 procent van hen de adviezen betrouwbaar vindt. Driekwart van de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar blijkt de Kijkwijzer te gebruiken als waarschuwing voor seks, enge beelden en geweld. Internationaal gezien komt de NICAM kwalificatie in hoge mate overeen met die van de andere landen.

Kritiek
Ondanks deze goede resultaten zijn er regelmatig kritische geluiden over het functioneren van de Kijkwijzer te beluisteren. Nu is gebleken dat het classificatiesysteem goed werkt, rijst het vermoeden dat de kritiek is terug te voeren op verwarring bij de gebruiker over de begrippen ‘schadelijkheid’ en ‘geschiktheid’. De Kijkwijzer classificeert uitsluitend op schadelijkheid voor minderjarigen en laat de geschiktheid van de programma’s buiten beschouwing. Een film met grof taalgebruik kan door ouders of opvoeders weliswaar als ongeschikt voor hun kroost worden beschouwd, maar dat wil nog niet zeggen dat de film ook schadelijk is voor de jeugdige kijker. Het NICAM beraadt zich op een manier om in de toekomst ook informatie over de mate van geschiktheid van audiovisuele content te geven.

Uit: Co-Media oktober 2007