Wetsvoorstel Media-educatie

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2GroenLinks wil scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplichten hun kinderen les te geven in omgang met moderne media. Dat blijkt uit een initiatiefwetsvoorstel dat het GroenLinks-Kamerlid Dibi onlangs presenteerde. Volgens het Kamerlid zitten er veel 'donkere zijden' aan met name televisie, internet en computerspellen. 'Scholen moeten die via media-educatie ontmaskeren, zodat kinderen bewust omgaan met media-uitingen', aldus de GroenLinkser.

Het wetsvoorstel richt zich op kinderen en seksualiteit, op kinderen en geweld en op kinderen en marketing. Er is een apart artikel opgenomen over de positieve effecten van moderne media.

Aan het zien van veel geweld in films, video’s en spelletjes kleven volgens de GroenLinkser gevaren. 'Ik durf niet te stellen dat het zien van geweld ook daadwerkelijk geweld uitlokt. Maar wat je wel ziet is dat veel kinderen fictie en werkelijkheid door elkaar gaan halen. Dat is ongewenst.'

'Wij vinden dat er onvoldoende oog is voor de negatieve aspecten van de media. Maar ik wil niet werken met verboden. Ik zal niet meewerken aan een verbod op een extreem gewelddadig spel. Ik voel niets voor een verbod op videoclips.

Ik vind dat we kinderen en leerlingen weerbaar moeten maken. We moeten ze toerusten om goed met de media om te gaan. Laten ouders niet denken dat ze door filters de beelden die ze niet wensen buiten de deur houden. Dat is een illusie. Op enig moment worden ze er thuis of bij iemand anders mee geconfronteerd. Ik pleit ervoor om kinderen daarin te begeleiden en aan de hand te nemen. Laat ze maar eens een clip, film of spel zien en dat met de leerkracht bespreken in de klas.'

Het wetsvoorstel schrijft niet voor hoeveel uren scholen aan dit onderwerp moeten besteden; alleen dát ze er aandacht aan moeten geven.

Of GroenLinks steun krijgt in de Tweede Kamer is nog niet duidelijk. Volgens Dibi staan CDA en PvdA er positief tegenover.

Ontleend aan: Reformatorisch Dagblad, juni 2007

Tekst voorontwerp van wet met toelichting.