Start Nationale MediaCoach

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2logo mediacoach Op 19 september 2007 werd de allereerste Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) feestelijk geopend door Nederlandse mediaexperts. De NOMC is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal organisaties, op initiatief van Stichting Reklame Rakkers en Stichting De Kinderconsument en komt voort uit de bijna schreeuwende vraag van onderwijs en bibliotheken. Tegelijkertijd met de start van de opleiding werd het expertonderzoek gepresenteerd dat de noodzaak van mediacoaches voor kinderen en tieners onderstreept. Enkele citaten uit dit onderzoek onder leerkrachten en bibliothecarissen zijn:

'Het ontbreekt opvoeders aan vaardigheden en kennis om kinderen om te leren gaan met media.'

'De wereld wordt steeds diffuser: wat is echt en wat niet in de overheersende beeldcultuur?'

'Als ze in de bieb komen is het voor internet.'

'Op mijn computer thuis krijg ik de wintertijd niet eens ingesteld.'

De NOMC is een professionele opleiding op Hbo-niveau voor leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, PABO studenten, bibliothecarissen en medewerkers in de jeugdhulpverlening met als doel het verbeteren van de mediawijsheid van de jeugd. Zij worden opgeleid tot mediacoaches, die in staat zijn om volwaardige mediaprojecten te initiŽren, zoals het opstellen van mediaprotocollen, het organiseren van themaweken en ouderavonden, het begeleiden van mediaprojecten voor kinderen en jongeren, het afhandelen van mediagerelateerde problemen al dan niet in samenwerking met hulpinstanties en het continue informeren van collega's over nieuwe mediaontwikkelingen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangen de studenten het MediaCoach Certificaat.

Tijdens de feestelijke opening werden de eerste syllabi voor de Nationale Opleiding MediaCoach door Liesbeth Hop, Stichting Reklame Rakkers en Bamber Delver, Stichting De Kinderconsument uitgereikt aan de eerste groep studenten.

NOMC ontstaan na advies van Raad voor Cultuur
In juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport 'Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap', waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: 'het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema 'media' een plek te geven in het onderwijs. Zij raadde aan mediacoaches op te leiden en aan te stellen, zodat het onderwerp op de agenda van scholen komt. Voor meer informatie www.cultuur.nl.

Daarnaast presenteerde MarketResponse in januari 2006 een onderzoek waaruit bleek dat 80% van ouders in Nederland opvoeding in mediagebruik nodig acht om kinderen te beschermen tegen ongewenste invloeden. 65% van de ouders ondersteunt het idee voor een schoolvak waarin kinderen leren omgaan met media en reclame.

De gloednieuwe Nationale Opleiding MediaCoach blijkt te voorzien in een grote behoefte. De belangstelling is zo groot dat de eerste groepen reeds zijn volgeboekt. De capaciteit van de opleiding zal, vanwege de grote belangstelling, dan ook worden uitgebreid in 2008.

Voor meer informatie: www.nomc.nl