Kijkwijzer hard genoeg?

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Een aanzienlijk deel van deze Nieuwsbrief is gewijd aan de klacht die Koos de Beus, mede namens onze Werkgroep, heeft ingediend bij de Klachtencommissie van het NICAM. De klacht betreft de serie ‘The A-team’. Niet eerder was onze Werkgroep betrokken bij het indienen van een formele klacht. Dat we dat nu wel zijn, komt omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat Kijkwijzer op één punt onjuist wordt toegepast. In series als ‘The A-team’ vloeit nooit bloed, althans niet zichtbaar in beeld, terwijl elke aflevering wel vol zit met grove, keiharde gewelddadigheden. Voor dit soort gevallen is o.i. het criterium in Kijkwijzer opgenomen dat zegt dat alleen al de hardheid van geweldshandelingen of de hardheid van de daders kan leiden tot een hogere leeftijdsclassificatie. Zowel de codeurs als de Klachtencommissie lijken aan dit criterium geen zelfstandige waarde toe te kennen. Bij hun staat ‘geen gruwelijke beelden’ gelijk aan ‘onschadelijk voor 6 jaar en ouder’.

Verder besteden we aandacht aan het regeringsbeleid en de ontwikkelingen in de politiek. Over de noodzaak van media-educatie is zo langzamerhand iedereen het eens. De daadwerkelijke invoering ervan laat evenwel op zich wachten. We zijn dan ook blij met de initiatiefwet die door GroenLinks werd aangekondigd. Dit temeer daar uit de toelichting blijkt dat ook GroenLinks zich nu zorgen maakt over de schadelijke gevolgen van het vele mediageweld. Nog niet zo lang geleden gaf deze problematiek bij GroenLinks uitsluitend aanleiding tot hameren op de vrijheid van meningsuiting en de redactionele vrijheid van omroepen. Overigens zaken waar ook wij grote waarde aan hechten. Ook wij vragen niet om bepaalde programma’s totaal te verbieden. Wel menen we dat er iets fout zit als geweldsverheerlijkende meningen op elk uur van de dag op alle commerciële zenders, inclusief die voor kinderen, worden uitgedragen. Zo overheersend gewelddadig kan onze cultuur toch niet zijn? Wellicht zou meer vrijheid voor de redacties van commerciële omroepen verbetering brengen. Nu zitten ze erg vast aan de commerciële belangen van hun bazen.

Onze Werkgroep is verder druk bezig geweest met het verspreiden van onze folder ‘TV en computer op de loer’, die bij de vorige Nieuwsbrief was gevoegd. Deze folder, met tips voor ouders en andere opvoeders, ligt nu in alle grotere openbare bibliotheken. Dat loopt goed en onze voorraad is bijna uitgeput. Of er een herdruk komt is de vraag. Onze financiële mogelijkheden zijn daarvoor eigenlijk niet toereikend en de zoektocht naar instellingen die op dit punt met ons willen samenwerken of de uitgave willen overnemen, heeft nog geen resultaat gehad. Wel hebben we ontdekt dat er op lokaal niveau nog tenminste drie andere folders in omloop zijn. U kunt ze zien op onze website.

Chris Geerse