Kamervragen PvdA en CU over gewelddadige games

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Vragen van de kamerleden Dijsselbloem (PvdA) en Anker (ChristenUnie) aan de minister van Justitie over het computerspel Manhunt.
  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht “Britten bannen computerspel Manhunt”? 1
  2. Wanneer zal Manhunt2 in Nederland te krijgen zijn? Wat is uw oordeel over dit spel? Acht u een verbod wenselijk?
  3. Wat zijn de juridische mogelijkheden om in Nederland dit extreem gewelddadige en sadistische spel te verbieden?
  4. Welke gezamenlijke aanpak is in Europees verband mogelijk en wenselijk?
  5. Welke initiatieven gaat u nemen om het systeem van leeftijdsclassificatie van computerspellen te verbeteren of te vervangen, de verkoop van deze computerspellen aan kinderen zoveel mogelijk in te perken en de bewustwording onder ouders van de risico’s van geweld in deze spellen te vergroten? 2
  6. Welke initiatieven gaat het kabinet nemen om het ‘normaal’ worden van geweld in het dagelijks leven door de toenemende invloed van gewelddadige beeldcultuur zoveel mogelijk terug te dringen?
1 Teletekst, 20 juni 2007
2 Parool, 13 juni, ‘Hirsch Balin wil games aanpakken’


Meer over Manhunt2.