Jeugd minder op internet

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2



Uit 'Jongeren 2007', het 2-jaarlijkse jeugdonderzoek vanbureau Qrius, blijkt dat kinderen (van 6 t/m 11 jaar) minder gebruik maken van internet. Het percentage kinderen, dat iedere dag gebruik maakt van internet, daalt bijvoorbeeld van 28% in 2005 naar 18% in 2007. Ook bij minder frequente gebruikers is een daling te zien. We hebben de indruk dat ouders bewuster omgaan met het internetgebruik van hun kinderen, en dat meer zijn gaan reguleren en beperken. Het is een reactie op de publiciteit rond de veiligheid op internet.

Ook bij oudere doelgroepen zien we een afname van het gebruik van, met name bij de 20-29 jarigen. In die groep zat in 2005 nog 71% dagelijks op internet, nu is dat 57%. Een verklaring hiervoor is dat in 2005, het jaar waarmee we vergelijken, het chatten sterk opkwam en een soort euforie onder jongeren veroorzaakte. Inmiddels is het nieuwtje hier van af. Er zijn op dit moment geen nieuwe internettoepassingen die een soortgelijke ‘push’ van het gebruik veroorzaken.

Meer info: www.hetjongerenonderzoek.nl