Invloed mediageweld op jeugd

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2omslag boek Welke invloed heeft mediageweld op de jeugd? Dit is de vraag die Peter Nikken beantwoordt in zijn boek Mediageweld en kinderen.

Het boek 'Mediageweld en kinderen' geeft een genuanceerd en concreet antwoord op de belangrijke vraag naar de gevolgen van mediageweld. De confrontatie met mediageweld brengt risico’s voor kinderen en jongeren met zich mee, maar die risico’s zijn niet zonder meer vast te stellen: ze zijn afhankelijk van het kind, de omstandigheden en het type mediageweld.

Nikken geeft een prettig leesbaar overzicht van het relevante internationale onderzoek naar jeugd, geweld en media in de afgelopen tien jaar. Hij behandelt het geweld op televisie en in films en gaat in op de mogelijke effecten van gewelddadige games en het geweld in het nieuws of op internet.

Mediageweld en kinderen is het eerste boek dat de ontwikkelingsfasen van kinderen als mediaconsument beschrijft en de consequenties daarvan voor de invloed van mediageweld. Daarnaast gaat de auteur uitvoerig in op de rol die de media, het onderwijs en de ouders in de mediaopvoeding kunnen vervullen.

Het in september 2007 verschenen boek kost €24,90 en is verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN: 978 90 6665 886 8).