Een goed gevoel

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1Het geeft een goed gevoel om een lang gekoesterde wens in vervulling te zien gaan. Voor de Werkgroep TV-geweld was de folder TV en computer op de loer zon wens. U treft deze folder met tips voor ouders en andere opvoeders bij deze Nieuwsbrief aan. Toch zijn we niet helemaal tevreden. We hadden de folder graag uitgebracht samen met andere organisaties. Dat is niet gelukt. Er was wel belangstelling maar er waren ook veel mitsen en maren. We wilden niet wachten en hebben nu zelf maar een begin gemaakt, in de hoop dat de organisaties die het in onze ogen eigenlijk zouden moeten doen inhaken.

Ook een goed gevoel gaf de studieochtend die we op 15 november vorig jaar hadden met het NICAM. De discussie draaide om de mogelijkheden om de Kijkwijzer te verbeteren door er meer aspecten in mee te nemen. Het NICAM was goed vertegenwoordig, meerdere leden van zowel de Wetenschaps- als de Adviescommissie waren aanwezig evenals de directeur. Van de kant van onze Werkgroep waren 4 leden present. Het werd niet NICAM versus Werkgroep, iedere aanwezige gaf onbevangen haar/zijn eigen mening. Die meningen liepen natuurlijk uiteen maar er was toch veel overeenstemming. Dat komt natuurlijk ook omdat zowel Werkgroep als NICAM zich zoveel mogelijk baseren op wetenschappelijke inzichten. Voor onze wens bepaalde tekortkomingen in de Kijkwijzer te verhelpen vonden wij dan ook begrip. Aan sommige werd of wordt zelfs al door het NICAM gewerkt, zie ook de berichten elders in deze Nieuwsbrief. Op andere punten ziet het NICAM praktische problemen, de Kijkwijzer mag niet te ingewikkeld worden. Grootste struikelblok lijkt echter het maatschappelijk draagvlak. Het NICAM is een zelfregulerend orgaan van omroepen en uitgevers van audio-visuele media. Zonder grotere maatschappelijke en politieke druk zal deze achterban niet veel verder willen gaan dan thans het geval is. Aan het opbouwen van die druk wordt nu gelukkig ook aan de linker zijde van het politieke spectrum gewerkt, zoals blijkt uit de kamervragen die de SP onlangs stelde. U vindt ze op blz. 2 afgedrukt.

Het CBS publiceerde recent cijfers over de criminaliteit in 2005. De commentaren waren nogal juichend want voor het zoveelste jaar op rij daalde de criminaliteit. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam van 1999 t/m 2005 af met 8%. Er is echter n categorie waar alle misdaadbestrijding lijkt te falen, die van de geweldsmisdrijven. In de genoemde periode namen de misdrijven tegen leven en persoon toe met 67% en de mishandelingen met 28%. Hoe zou dat nu komen? Wordt de gewelddadige wereld van tv en computerspellen toch gekopieerd op straat?

Chris Geerse