Informatiesysteem over 'geschiktheid'

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 1Op initiatief van de Adviescommissie van het NICAM gaat een werkgroep de mogelijkheden inventariseren voor het bieden van ‘geschiktheidínformatie’ over audiovisuele media. Aanleiding is een verzoek van de overheid aan het NICAM om een dergelijk informatiesysteem te introduceren. De werkgroep heeft de opdracht om de opties en hun haalbaarheid te onderzoeken.

Als uitgangspunt dienen drie mogelijke benaderingen van geschiktheidsinformatie:
  • informatie over ‘begrijpelijkheid’ voor kinderen in verschillende leeftijdsfasen.
  • informatie over ‘kwaliteit’.
  • informatie van ‘normatieve’ aard, die aansluit bij opvattingen van ouders over wat hun kinderen wel of niet mogen zien.

Uit: nieuwsbericht NICAM 30-11-2006.