EU-beleid gewelddadige games

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Het voorzitterschap van de EU heeft het onderwerp gewelddadige video’s en computerspelletjes geagendeerd. Commissaris Frattini vroeg hiervoor in november 2006 aandacht. De Britse minister van Binnenlandse Zaken vroeg voorts in dit kader aandacht voor kinderpornografie via Internet.

Nederland verwelkomt de agendering van deze onderwerpen die immers ook een internationale dimensie hebben. Het is daarbij wel zinvol onderscheid te maken tussen het belang van bescherming van kinderen tegen voor hen schadelijk beeldmateriaal enerzijds (zoals video’s en computerspelletjes met zulke beelden) en anderzijds het belang van bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting (zoals de vervaardiging en verspreiding van kinderpornografie). Dat leidt ook tot een verschillende aanpak.

Bij de bescherming van kinderen tegen confrontatie met schadelijke beelden hebben ouders en audiovisuele belangenorganisaties een grote verantwoordelijkheid. De overheid dient die verantwoordelijkheid waar mogelijk te ondersteunen. Een (zelfregulerend) stelsel van classificatie van beeldmateriaal is daarbij onmisbaar. Het is wenselijk dat de lidstaten beschikken over een dergelijk stelsel. Strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen confrontatie van schadelijk beeldmateriaal is het sluitstuk.

Uit: agenda beraad eu-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, 14-16 januari 2007