De wetenschap over geweld in de media

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 2Het NICAM bracht in augustus een nieuwsbericht uit met een samenvatting van Duitse en Engelse evaluaties van recent wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijkheid van geweld in de media.

Op vele plaatsen in dit nieuwsbericht wordt gewezen op de beperkingen van het geëvalueerde onderzoek. Dat is vanuit het oogpunt van wetenschappelijke voorzichtigheid natuurlijk terecht, maar kan de oppervlakkige lezer toch op het verkeerde been zetten. Zeker is dit het geval met het helemaal in het begin van het bericht vet gedrukte eindoordeel: “sommige mediabeelden en -inhouden, kunnen onder bepaalde omstandigheden schadelijk zijn voor sommige personen”. Een geruststellend klinkende conclusie, het valt allemaal wel mee zullen velen denken. Dezelfde conclusie kan men echter ook anders formuleren n.l. zo: vast staat dat er mediabeelden en -inhouden worden uitgezonden die schadelijk zijn voor een deel van de kijkers. Zo geformuleerd valt het helemaal niet meer mee. Zelfs al is het b.v. maar één procent van de bevolking die merkbare schade oploopt dan gaat het wel nog steeds om 150.000 mensen. Geen klein maatschappelijk probleem! Zeker niet als je weet dat die schade vaak bestaat uit een agressiever gedrag.

Als we de soms wat al te voorzichtige bewoordingen buiten beschouwing laten, biedt het uitvoerige nieuwsbericht wel degelijk een goed inzicht in de stand van zaken bij het wetenschappelijk onderzoek naar media-geweld.
Klik hier voor de complete tekst van het nieuwsbericht’.

Chris Geerse