Waarom gewelddadige videogames spelen?

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Michigan hebben een onderzoek gedaan naar de redenen waarom jeugdigen gewelddadige computerspellen spelen. Met name onderzochten zij de veelgehoorde stelling dat jongeren dat doen om hun agressie af te reageren.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een groep Nederlandse jongeren van 13 tot 15 jaar met een betrekkelijk lage intelligentie. Met frustrerende opdrachten werd bij een deel van hen agressie opgewekt, waarna ze mochten kiezen uit verschillende wel en niet gewelddadige computerspelletjes.

De verwachting dat de agressief gemaakte jongeren meer voor gewelddadige spellen zouden kiezen kwam niet uit. Er bleek geen enkel verband tussen al dan niet opgewekte agessie en de keuze voor gewelddadige spellen. Wel bleek dat jongeren die van nature agressiever zijn ook meer kiezen voor het spelen van gewelddadige computerspellen.

Als we dat combineren met de vele eerdere onderzoeken die aantoonden dat gewelddadige computerspellen de spelers agressiever maakt, leidt dat tot verontrustende conclusies:
  1. Agressie kan niet getemperd worden door die af te reageren in gewelddadige computerspellen.
  2. Van nature agressieve mensen spelen graag gewelddadige computerspellen, wat hen nog agressiever maakt.
Het onderzoek werd gepubliceerd door Stefanie van Rootselaar, Elly A. Konijn en Brad J. Bushman. Een uitgebreidere samenvatting is te vinden in Newsletter 2005 nr. 2 van The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.