Verkiezingsprogramma’s over geweld en media

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 2In juli zond de Werkgroep TV-geweld aan alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen en de Partij voor de Dieren een brief waarin we ze vroegen in hun verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan het geweld in de media en in computerspellen. Klik hier voor de tekst van onze brief.

Toen de programma’s verschenen waren we natuurlijk nieuwsgierig wat erin terecht was gekomen over ‘ons’ onderwerp. Wat we gevonden hebben treft u aan op een aparte pagina met letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma’s.


Al met al viel het niet mee. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie besteden er nog de meeste aandacht aan. Het CDA ziet ook de samenhang met andere negatieve maatschappelijke verschijnselen. Tot duidelijke maatregelen komt het CDA echter niet. Excessief geweld moet onder de huidige regelgeving al na 10 uur worden uitgezonden. Wil het CDA hier nu een aanscherping of vindt ze het wel goed zo?

De liberalen - D66 en VVD - tonen in het geheel geen belangstelling voor het probleem. Evenmin trouwens enkele andere partijen.

Ter linker zijde zien we dat PvdA en SP zich er in elk geval bewust van zijn dat er een probleem ligt. De PvdA lijkt echter huiverig te zijn om het echt aan te pakken en komt niet verder dan wijzen naar de omroepen. De SP doet een juiste constatering maar weet kennelijk niet hoe de Kijkwijzer tot stand is gekomen.

Over GroenLinks kunnen we nog iets meer melden. Enkele leden van onze Werkgroep, die ook lid van GroenLinks zijn, hebben middels een amendement geprobeerd in het verkiezingsprogramma opgenomen te krijgen dat er overheidssteun - financieel en anderszins - moet komen voor spannende programma’s en games waarin conflicten op geweldloze wijze worden opgelost. Dit, toch niet zo vergaande, amendement heeft het niet gehaald. De angst om de vrijheid van de omroepen ook maar enigszins aan te tasten was te groot. Een lichtpuntje voor de GroenLinksstemmer is dat het kamerlid Ineke van Gent, 5e op de kieslijst, liet weten sympathiek te staan tegenover het amendement.

Ook over de SGP nog iets. De kamerfractie van deze partij benaderde ons, geheel los van onze brief, om informatie. Ze zijn bezig met een nota over schadelijke effecten van de media. Het lijkt erop dat zij ook geweld in de media als een probleem gaan zien en niet alleen seks.

Chris Geerse