Meer geweld op Franse scholen

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 2De Franse inlichtingendienst DCRG zegt in een rapport dat het aantal incidenten met wapens op Franse scholen in het schooljaar 2004-2005 met 73% is gestegen t.o.v. het jaar daarvoor. Het aantal incidenten bedroeg 667.

Opmerkelijk is wat de dienst aangeeft als de oorzaak: "Een totaal verlies aan waarden, niet accepteren van autoriteit en het zien van computerspelletjes en films waarin alle vormen van geweld gewoon zijn".

Het Franse Ministerie van Onderwijs ziet geen stijging. De inlichtingendienst zegt dat dit komt omdat hij zich niet alleen baseert op cijfers van de scholen maar op meerdere bronnen zoals de politie.

Ontleend aan: AD, 10-6-2006