Mediawijs onderwijs!

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1“Reflexief” (Forum voor katholiek onderwijs, jrg. 4 themanr. 2 sept. 2005)
Een uitgave van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Los nr. 3.75 euro.
Tel. 070-356.86.18; www.nksr.nl

Mediawijs onderwijs!
Thema : Kennis-samenleving.

In dit themanummer komen de volgende artikelen aan bod:
  • Het verbond tussen kinderen en moderne media.
  • Bent u wel mediawijs?
  • Waarom staat alles aan?
  • Wat ze doen is verhalen vertellen.
  • Ouders en leraren willen hun kinderen kunnen volgen.
  • Media-educatie in de bibliotheek.
  • De kinderconsument: een serieuze doelgroep.
  • TV- kijken bij ons thuis.
  • Pleidooi voor visuele geletterdheid.
Deze artikelen zijn geschreven door deskundigen en “ervaringsdeskundigen”. (bv. docenten)