Overheid en media-opvoeding

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1Prof. dr. Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en Media aan de Universiteit van Amsterdam, vindt dat de overheid de plicht heeft zich te bemoeien met wat kinderen op tv voorgeschoteld krijgen. Dat moet ook op grond van het 'Europees verdrag voor de rechten van het kind'. Dat schrijft voor dat je kinderen moet beschermen tegen alles wat schadelijk is en daaronder vallen ook schadelijke media-invloeden.

Dat is extra nodig als je de toenemende invloed van de commercie in de media ziet. Kinderen vinden commerciële zenders vaak aantrekkelijk, maar geld en ethiek gaan moeilijk samen. Goed werkende zelfregulering is daarom onwaarschijnlijk. De overheid moet een vinger in de pap houden en haar verantwoordelijkheid blijven dragen. In de praktijk betekent dit b.v. dat de overheid moet blijven participeren in het NICAM, in weerwil van sommige geluiden in de politiek.

Op het gebied van media-opvoeding moet de overheid niet terugtreden maar ouders en scholen juist helpen om kinderen te beschermen en weerbaar te maken tegen schadelijke media-invloeden.

Ontleend aan een interview in het Algemeen Dagblad (4-3-2006) met Patti Valkenburg.