Mediaconferentie

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1Als vertegenwoordiger van de werkgroep TV-geweld bezocht ik op 19 februari 2006 de Mediaconferentie in Hilversum, die de ChristenUnie organiseerde.
De geïnviteerde gasten waren een kleine, zeer goed uitgekozen groep: mediaspecialisten uit de Tweede Kamer zoals PvdA-er Dijsselbloem en Bakker van D66, televisieregisseurs, presentatoren, jongerenwerkers, een kroegbaas en diverse vertegenwoordigers van werkgroepen.


Het programma bestond uit drie delen.
Eerste deel:
Drie voorbeelden van programma's met geweld en sex van MTV en een humoristisch bedoeld voorlichtingsprogramma over drugs van BNN werden getoond. Aansluitend gaven de makers van deze programma's uitleg, waarom deze uitzendingen gemaakt waren.

Tweede deel:
Wetenschappers presenteerden hun onderzoeksresultaten. Veel studies bevestigen dat deze uitzendingen invloed hebben op de kijkers (hun beeldvorming, hun meningen, hun angsten etc.). Deels gaan kijkers handelingen, die ze op TV zagen imiteren. Daarbij worden grote individuele variaties gevonden.

Derde deel:
Op het laatst stond de vraag, wat er tegen te doen is, centraal. Niemand wilde censuur. De eigen verantwoordelijkheid van de programmamaker leverde al een felle diskussie op, die ontaardde in een vijandige sfeer tussen Andries Knevel en de de vertegenwoordiger van MTV.

Media-educatie werd zeer belangrijk gevonden als onderwijsvak voor de basisschool. Het Platform Media-Educatie, dat gesubsidieerd werd voor 2 jaar door het ministerie van OCW, maakte lesmateriaal voor scholen. De voorbeelden, die getoond werden, leken mij heel goed. De verantwoordelijkheid van ouders werd beklemtoond. Ook hierover werd hevig gediscussieerd, want oudervertegenwoordigers vinden het ondoenlijk bij het overmaat van aanbod, hierop nog controle uit te oefenen.
Ook het Nicam kreeg ervan langs, omdat de kijkwijzer maar heel kort en met kleine symbolen op TV te zien is. Bovendien vonden velen, dat de beoordeling volgens de Kijkwijzer (een Nicam-product) strenger moet. Vertegenwoordigers van het Nicam hebben daarop zelf aangekondigd, dat ze over verbeteringen nadenken. Moet er betere wetgeving komen? Welke wetgeving?

De vraag in hoeverre een systeem van financiering van TV, dat afhankelijk is van aantallen kijkers en inkomsten uit reclame, ertoe leidt dat de programma's meer sex en geweld brengen, hield nog bij de borrel de mensen bezig. Moet worden geconstateerd, dat een groot publiek met voorkeur naar zulke programma's kijkt? Moet en kan TV het volk verheffen? Hoe is de financiering in Engeland en BelgiŽ, waar men vond, dat betere programma's werden uitgezonden? Wat kan de regering doen? Wat moet er op Europees niveau gebeuren?

Deze middag gaf dus heel veel stof om na te denken! Ik heb gemerkt dat onze werkgroep gewaardeerd wordt. Alleen als vanuit het grote publiek protesten komen en onze groep deze protesten presenteert, zullen politici en producenten zich inspannen voor verbeteringen.
De ChristenUnie verdient een groot compliment, omdat ze deze uitstekende conferentie heeft georganiseerd.

Suse Offerhaus-Beck