Toename grof taalgebruik op tv

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1In 2005 werden opnieuw iets meer grove woorden op de Nederlandse buis waargenomen dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de Vloekmonitor 2005, een onderzoek dat TNS NIPO uitvoerde in opdracht van de Bond tegen het vloeken.

Sinds 2003 laat de Bond jaarlijks een Vloekmonitor uitvoeren. Het gemiddeld aantal grove woorden per week is, in vergelijking met 2004, gestegen van ruim 1850 tot ongeveer 1900. Het gemiddeld aantal grove woorden per uur steeg van 1,3 naar 1,5. Anders dan in 2003 en 2004, blijkt er in 2005 op de publieke zenders iets vaker grove taal te zijn geuit dan op de commerciële zenders (1,5 versus 1,4 uitingen per uur). Een opmerkelijke en betreurenswaardige uitkomst is, evenals in de eerdere vloekmonitoren, de hoge score in kinderprogramma's. Alleen in 'series' en 'films en documentaires' wordt meer grove taal geuit.

Tweederde van de grove taal op tv blijkt te bestaan uit schutting- of scheldwoorden. Eén op de vijf grove taaluitingen is een vloek (19%), één op de tien een bastaardvloek (9%) en één op de twintig een verwensing (4%). Er zijn in vergelijking met het voorgaande jaar nauwelijks verschuivingen waar te nemen in de verdeling van soorten grove taal.

BNN scoort, evenals in voorgaande vloekmonitoren, gemiddeld veruit de meeste grove uitingen per uur (6,6). Op nummer twee staat de VPRO (4,6), met een opmerkelijk hogere score dan in 2004 en 2003 (resp. 1,6 en 1,8). De VARA neemt de derde plaats in (3,9), gevolgd door de commerciële omroep Veronica (3,8). Overigens scoort ook Veronica nu flink hoger dan in 2004 (2,5). Nieuwkomer Talpa volgt met gemiddeld 2,0 uitingen per uur. Programma's van de NOS, EO, IKON en TELEAC/NOT tellen relatief de minste grove taaluitingen per uur (minder dan 0,6). Commerciële omroepen met een gemiddelde score van minder dan één grove taaluiting per uur, zijn JETIX en RTL4.

Uit een eerder gehouden TNS NIPO-publieksenquête 'Vloeken op de buis stoort de kijker', blijkt dat 72 procent van de Nederlandse bevolking zich ergert aan vloeken op tv. De Bond weet zich dus breed gesteund in het pleiten voor respectvol taalgebruik op tv. De Bond zal naar aanleiding van de onderzoeksresultaten alle omroepen aanschrijven en deze oproepen zich in te spannen om het aantal grove woorden in uitzendingen (verder) terug te dringen. Doel is de negatieve tendens van het jaarlijks toenemende grove taalgebruik op de Nederlandse tv-zenders te keren.

Het complete onderzoeksrapport is te vinden onder de downloads op de website van de Bond tegen het vloeken.

Het veldwerk vond plaats gedurende de maanden april, augustus en december 2005. Circa 100 deelnemers hebben 3 weken alle Nederlandstalige televisiezenders bekeken op grove taal en hun bevindingen op papieren registratielijsten vermeld.

bron: TNS NIPO, 23 maart 2006