Uren geweld op tv tellen

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1Hieronder staat een tabel met het aantal uren programma's met geweld dat in de week van 9 t/m 16 april 2005 op de Nederlandse zenders werd uitgezonden.

omroep voor 20 uur 20 - 22 uur na 22 uur   totaal  
ned 1 2 1 6 9
ned 2 0 0 1 1
ned 3 2 0 3 5
rtl 4 11 1 5 17
rtl 5 2 5 11 18
net 5 7 4 9 20
sbs 6 15 4 4 23
Yorin 10 4 12 26
Veronica 7 8 12 27
totaal 56 27 63 146

Aanleiding voor deze telling was het feit dat we vaak om dit soort cijfers gevraagd worden, terwijl er tot dusverre weinig over gepubliceerd blijkt te zijn. Ik begon er vol goede moed aan want, aan de hand van het geweldspictogram bij de programmagegevens moest dat niet al te moeilijk zijn, dacht ik. Dat viel vies tegen. Het bleek dat de VPRO-gids alleen bij films de pictogrammen vermeldt en de Haagsche Courant overigens één van de weinige dagbladen die Kijkwijzerinformatie opneemt vaak juist het geweldspictogram vergeet. De leeftijdsaanduiding was overigens in beide bladen wel correct.

Het bleek dus nodig om veel 'verdachte' programma's te controleren aan de hand van de gegevens op de website van Kijkwijzers. Een heidens karwei, waar ik mijn best op heb gedaan maar toch niet uitsluit dat ik nog wat gemist heb.

Uiteindelijk resulteerde de afgedrukte tabel met toch wel interessante cijfers. Het grote aantal van 146 uren gewelddadige programma's in één week is niet onverwacht. Het verschil tussen publieke en commerciële omroep is ook niet onverwacht maar toch wel erg opvallend: 90% van het geweld wordt vertoond bij de commerciële omroep.

Wat meer verrassend is het grote aantal uren programma's met geweld dat voor acht uur 's avonds wordt uitgezonden. Dit betreft veelal programma's die voor kinderen bedoeld zijn. Het betreft hier natuurlijk niet het meest grove geweld, maar vaak wel van een heel geniepige soort. Ze zorgen ervoor dat kinderen worden opgevoed met een wereldbeeld waarin geweld een hoofdrol speelt, waarin geweld de wereld overeind houdt en waarin een gewelddadige instelling nodig is om zelf overeind te blijven.

Meer dan een jaar geleden pleitten wij bij de Tweede Kamer voor wetgeving waarbij het aantal uren geweld op tv beperkt zou worden. Wij hoorden er verder niets meer van, maar vinden in de thans gevonden cijfers zeker aanleiding om er opnieuw op aan te dringen.

Chris Geerse

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 18 mei 2005