De stand van zaken

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 2Onze Kring van Kritische Kijkers is nu een jaar aan het werk. In dit nummer treft u een beknopt verslag aan. De bekeken programma’s riepen, hoewel gering in aantal, toch al vele vragen op. Thans wordt gewerkt aan een meer uitgebreid rapport met doordachte aanbevelingen. Daarnaast zal de Kring doorgaan met het beoordelen van televisieprogramma’s.

In het vorige nummer schreven we over de Vlaamse petitie tegen geweld op tv. De petitie is inmiddels aangeboden aan minister Bourgeois. Met enig resultaat want deze minister pleit thans voor de invoering van een kijkwijzer naar Nederlands model.

Veel regionale dagbladen in het westen en midden van het land zijn samengevoegd met het Algemeen Dagblad. In tegenstelling tot die regionale dagbladen vermelden de nieuwe geen kijkwijzerpictogrammen meer bij de tv-programmagegevens. Bent u abonnee op zo’n dagblad, protesteer dan bij de redactie.

De oprichting van het Jeugd en Media Instituut kreeg een negatief advies van de Raad voor Cultuur. Betreurenswaardig!

Chris Geerse