Nieuws uit de werkgroep

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1De actie van Annet Polman “Stop het Geweld op TV” werd succesvol beëindigd met het aanbieden van de handtekeningen aan de omroepen. Meer hierover treft u aan op blz. 3.

De Kring van Kritische Kijkers was erg actief. Steeds meer mensen doen er aan mee. Zie voor een verslag blz. 4.

Afscheid moesten we nemen van Mimi Roelofsen. Vele jaren was zij een constante factor in onze werkgroep. Vele jaren ook kwam de werkgroep bij haar thuis bijeen. Niet alleen haarzelf maar ook haar fameuze soep zullen we niet gauw vergeten. Bedankt Mimi!

Het totstandkomen van het Jeugd en Media Instituut verloopt moeizaam. Maar ja, is dat niet altijd zo als het om subsidie gaat? We hopen dat de politiek haar belangstelling voor het onderwerp in klinkende munt omzet. Wel waren er de eerste vergaderingen van de inhoudelijke werkgroep van het JMI. Han Haanstra nam er voor ons aan deel.

Onze website mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling. In 2004 waren er 58.000 bezoekers, velen van hen scholieren en studenten die scripties schrijven en werkstukken maken over geweld in de media. Kijk zelf ook eens op www.tvgeweld.nl!

Goed nieuws is er ook van het NICAM. De klachtenprodure (maak er gebruik van) werd sterk verkort en een spoedprocedure ingevoerd. Ook beginnen er leeftijdsaanduidingen op computerspellen te verschijnen.

Chris Geerse

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 18 mei 2005