Greep van de media op kinderen

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 2Uit onderzoek van bureau IPM KidWise blijkt dat veel ouders zich zorgen maken over de invloed van de media op hun kinderen. Het gaat daarbij om taalgebruik, geweld, seks en pestgedrag. Onder media worden niet alleen de traditionele media maar ook mobiele telefoon en internet verstaan.

Het onderzoek werd 13 oktober 2005 gepresenteerd op een congres over de blootstelling van kinderen aan commercie. Dit congres werd georganiseerd door de Stichting Reclame Rakkers (in 2004 opgericht op initiatief van maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instellingen, media, overheid en bedrijfsleven). De stichting komt in 2006 met lesmateriaal over mediaopvoeding voor het basisonderwijs. Later komt er ook een mediacursus voor het voortgezet onderwijs en een opleiding tot mediacoördinator.

Enkele feiten uit het onderzoek:
  • Peuters van 14 maanden kijken gemiddeld een half uur per dag tv.
  • Nederlandse kinderen zitten gemiddeld 3 uur per dag voor het beeldscherm: 2 uur voor de tv en 1 uur achter de pc.
  • Ze krijgen gemiddeld op hun 9e een mobiele telefoon.
  • 55% van de kinderen van 6 tot 11 jaar heeft een eigen pc en 50% heeft een eigen televisie.
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar keken in 2004 gemiddeld 125 minuten per dag tv.

Dit stukje bevat nieuwsfeiten ontleend aan het artikel 'Zorgen om greep media op kinderen' dat verscheen in AD Haagsche Courant van 13 oktober 2005.