Kijkwijzer niet gepubliceerd

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 2Wij constateerden dat veel dagbladen de Kijkwijzer-pictogrammen niet publiceren, omroepbladen dat soms onvolledig doen en ook de vermelding tijdens uitzendingen vragen oproept. Aan de heer Wim Bekkers, directeur van het NICAM vroegen we commentaar. Zijn uitvoerige antwoord volgt hieronder.

Het NICAM heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het benaderen en overtuigen van de dagbladen om de Kijkwijzer pictogrammen dagelijks weer te geven in de tv programmaschema’s. In eerste instantie stuitten wij, dit is enkele jaren geleden, op technisch logistieke problemen, deze zijn intussen met hulp van het ANP opgelost. Het heeft er een tijdje naar uit gezien dat o.m. de Telegraaf en Trouw over zouden gaan op publicatie. Wij betreuren het dat deze en ook de andere landelijke dagbladen tot nu toe niet zijn overgegaan tot plaatsing, ondanks alle pogingen. Gelukkig is dit wel het geval met een aantal regionale titels. Bevredigend is dit al met al niet en het onderwerp blijft onze aandacht houden. Op dit punt kan ik twee meldingen maken. M.n. het AD zal binnenkort opnieuw benaderd worden, wij denken dat zodra er een groot landelijk dagblad start de anderen wellicht eveneens gemotiveerd raken. En de wenselijkheid van vermelding van pictogrammen in dagbladen wordt ook onder de aandacht gebracht van een commissie die de overheid over enige tijd adviseert t.a.v. het onderwerp jeugd en media.

Ik ben er overigens van overtuigd dat de dagbladen in actie zullen komen, zodra er van lezerszijde daadwerkelijk om gevraagd wordt.

De omroepbladen volgen een eigen beleid, sommigen drukken alle pictogrammen (duidelijk) af, anderen volstaan met alleen leeftijden of een tussenvariant zoals de VPRO Gids. Dit omroepblad is van mening dat voor series volstaan kan worden met de leeftijdsadviezen en voor single titels (eenmalige uitzendingen) zowel leeftijd als inhoudspictogrammen. In de voor de omroepen geldende regels is overeengekomen dat de omroepen een inspanningsverplichting hebben om de pictogrammen te laten plaatsen in o.m. omroepbladen en dagbladen. Het NICAM controleert, gegeven deze afspraak, periodiek de kwaliteit van de geplaatste pictogrammen in omroepbladen Onvolkomenheden worden rechtstreeks aan de betreffende omroep gemeld.

Onderdeel van de Europese aanbeveling inzake bescherming van kinderen tegen schadelijke audiovisuele beelden is het verzoek vooraf of tijdens het tv-programma melding te maken van een eventuele waarschuwing (b.v, in de vorm van een leeftijdsadvies). Wij hebben er in Nederland voor gekozen om:

  • de adviezen vooraf, bij het begin van het programma te tonen,
  • tijdens het programma continu het betreffende advies middels teletekstpagina 282 (door alle zenders gebruikt) beschikbaar te stellen: een ouder kan dus op elk moment van en tijdens een programma de betreffende classificatie checken via pagina 282,
  • de adviezen op te nemen in de programmaschema’s van de omroepbladen.
Op deze wijze menen wij het publiek voldoende en tevens op maat gesneden informatie te bieden, voor degenen die het willen.

Graag voeg ik nog het volgende toe. Het NICAM en de daarin deelnemende bedrijven en organisaties blijven zich inspannen om Kijkwijzer waar mogelijk te verbeteren en te versterken. Wij hebben dit deels in eigen hand, maar zijn op onderdelen ook afhankelijk van de overheid. Een voorbeeld: anders dan bij televisie feitelijk het geval is, is er momenteel geen verplichting voor winkels, videotheken en distributeurs om zich bij het NICAM aan te sluiten en Kijkwijzer toe te passen. Gelukkig is het grootste deel van deze sector wel aangesloten, maar een klein deel kan zich momenteel, zonder enige consequentie, onttrekken. Dit is verwarrend voor het publiek en frustrerend voor de goedwillende bedrijven die wel de kosten en moeite (en ook nog het risico van boetes na een klacht!) nemen om Kijkwijzer toe te passen. Hiervoor hebben wij onlangs de hulp van de overheid ingeroepen: wij bepleiten een verplichting om alle DVD’s en video’s die in Nederland te koop of te huur zijn van een officiële Kijkwijzer classificatie te voorzien. Uiteraard hopen wij op een positieve reactie.

17-6-2005