Versterkingsmaatregelen voor NICAM (Kijkwijzer)

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1Afgelopen juli heeft staatssecretaris Medy van der Laan (OC&W) de Tweede Kamer geïnformeerd over een werkprogramma met versterkingsmaatregelen voor het NICAM. De activiteiten van dit traject, dat Van der Laan eerder dit jaar met het NICAM-bestuur overeenkwam, zijn deels al uitgevoerd of gestart, of zullen dit najaar in gang worden gezet. De komende twee jaar zal de overheid het traject nauw volgen en beoordelen op resultaat. Ook beloofde de staatssecretaris schriftelijk dat de betrokken ministeries van OC&W, VWS en Justitie het werkprogramma zoveel mogelijk zullen ondersteunen. Van der Laan hecht vooral waarde aan verbetering van de naleving van regels, maar ook aan een kleiner aandeel foute classificaties. Daarnaast is een hogere graad van aansluiting van organisaties en bedrijven van belang, met name in de videobranche. De belangrijkste punten uit het werkprogramma zijn:

Afgerond

  • Invoering van een spoedprocedure voor klachten.
  • Verkorting van de standaard klachtenprocedure naar drie maanden. Onderzoek naar de mogelijkheden van verkorting naar twee maanden gestart.
Gestart
  • Opzetten van een systematische kwaliteitscontrole van de uitvoering van classificaties door de aanbieders.
  • Voorlichtingscampagne die ouders en jongeren wijst op schadelijkheid van audiovisuele producten.
  • Verbetering training van Codeurs.
  • Uitbreiding van het toezicht op het NICAM door het Commissariaat voor de Media.
Najaar 2004
  • Aanscherping van het classificatiebeleid voor tv-series en aankondigingen van tv-programma’s (promo’s en previews).
  • Opnemen van een regeling voor clipzenders in het televisie reglement.
  • Aansluiting bij het NICAM van grootwinkelbedrijven en detailhandel bij NICAM.
  • Onderzoek naar de gevolgen van actualisering van leeftijdsaanduidingen op video’s en DVD’s die vóór de invoering van Kijkwijzer zijn uitgebracht.

Uit: Kijkwijzer Nieuwsbrief, oktober 2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 2 mei 2005