De Kring van Kritische Kijkers

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1In de afgelopen vier maanden hebben we drie TV-uitzendingen bekeken op het geweldsaspect ervan. Klik hier voor het eerste verslag.
Het ligt in de bedoeling in mei of juni nog eenmaal een kijksessie te houden, om vervolgens in het nieuwe seizoen na de vakanties de doorstart te maken.

Binnen de werkgroep zal in de tussentijd een en ander geëvalueerd worden. Daarbij komt ook aan de orde hoe met de resultaten het beste naar buiten kan worden getreden. Inmiddels ervaren we dat het ook voor onszelf belangrijk is om inzicht te hebben in wat er op TV-gebied gaande is, in wat zenderexploitanten beweegt in hun keuze voor al of niet geweldfilms, hun doelgroepen, hun aantrekkelijkheid voor adverteerders enz.

Daarom zijn we blij met de mensen die trouw meedoen. Erg fijn zou het zijn als meerderen zich zouden opgeven voor het maximaal één maal per maand beoordelen van een bepaald programma via het aankruisen op een tweetal formulieren. Dat kan:
a. via het reactieformulier.
b. door een telefoontje naar Koos de Beus. Tel. 035-621.72.21.

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 19 mei 2005