Effecten van gewelddadige computerspelletjes

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 2Het wetenschappelijke tijdschrift 'Journal of Adolescence' bracht in februari 2005 een speciaal nummer uit over het spelen van computerspelletjes door de jeugd. Daarin staat een artikel van Prof. Craig A. Anderson (Iowa State University) met een overzicht van de, overigens tamelijk schaarse, research naar de effecten van blootstelling aan gewelddadige computer- en videospellen.

Het blijkt dat er een significant verband bestaat tussen het spelen van deze spelletjes en agressief gedrag, agressieve gedachten en agressieve gevoelens. Ook neemt hulpvaardig gedrag af. Experimentele studies hebben aangetoond dat sprake is van een oorzakelijk verband. Andere studies tonen aan dat die samenhang ook bestaat met betrekking tot ernstige gewelddadigheden die in werkelijkheid voorkomen.

Een opvallende conclusie is verder dat in studies een sterker verband tussen het spelen van gewelddadige computerspellen en agressieve uitingen wordt gevonden naarmate de wetenschappelijk grondslagen van de studies aan strictere normen voldoen. Daardoor zou de werkelijke omvang van de gesignaleerde schadelijke effecten weleens groter kunnen zijn dat tot dusverre wordt aangenomen.

Op de homepage van professor Anderson is veel informatie over dit onderwerp te vinden.