Wet in Californië stickert gewelddadige games

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 2Arnold Schwarzenegger, acteur in vele zeer gewelddadige films en nu gouverneur van Californië, zette onlangs zijn handtekening onder een controversiële nieuwe wet waarin staat dat alle games waarin geweld voorkomt, gemerkt moeten zijn met een grote vierkante sticker met de leeftijdskeuring 18+ erop. Wordt het spel verkocht aan iemand onder de 18, dan riskeert de verkoper een boete van 1000 dollar. De wet wordt op 1 januari 2006 van kracht.

Opvallend is dat de wetstekst er niet alleen van uitgaat dat minderjarigen die gewelddadige games spelen zelf agressiever gedrag gaan vertonen (section 1a) maar ook dat minderjarigen die géén agressief of asociaal gedrag vertonen tóch psychologische schade oplopen door het spelen van dergelijke games (1b).

Naschrift:
Helaas is deze wet inmiddels door de rechter ongeldig verklaard. Meer hierover.