Handtekeningen aan de omroepen aangeboden

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1In januari werd aan alle publieke en commerciële omroepen een brief gestuurd met de resultaten van de handtekeningenactie (ruim 4000 handtekeningen), een 75-tal kijkersreacties en een bijlage “Het minste wat u kunt doen”. In de brief werd de omroepen verzocht hun verantwoordelijkheid te nemen en 2005 het jaar te maken waarin de televisie haar positieve functie terugkrijgt. Om op die manier de samenleving positief te beïnvloeden.

Bij de NCRV, EO en KRO werd dit bericht met instemming ontvangen. SBS broadcasting meldde dat zij ernaar streven geen overmatig aanbod aan geweld op tv uit te zenden. Mooi, maar overmatig is uiteraard een zeer subjectief begrip. BNN reageerde met name op de “Het minste wat u kunt doen”-bijlage met o.a. de opmerking dat de Kijkwijzer objectief is. Mijns inziens is dat onmogelijk. Het kijken naar een tv-programma en dat beoordelen op bijvoorbeeld de mate van indringendheid, en wat een ernstige dan wel niet-ernstige verwonding is, lijkt mij behoorlijk subjectief. Daarnaast schrijft BNN zich bewust te zijn van haar voorbeeldfunctie voor jongeren tussen 15-35 jaar en dat zij probeert daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Een verheugend bericht.

Ook het Nicam, het instituut dat de Kijkwijzer heeft ontwikkeld en ondersteunt gaf een uitgebreide reactie. Zij schrijven onze zorg over de schadelijke effecten van geweldbeelden in audiovisuele producties te delen en dat sinds de instelling van de Kijkwijzer in 2002 er grote, positieve veranderingen zijn in de programmaschema’s. Zij beseffen dat hiermee niet aan al onze wensen is voldaan doch dat er een forse stap in de goede richting is gezet. De werkgroep TV-geweld is het hiermee eens. Wij menen echter dat meer aspecten in de Kijkwijzer meegenomen zouden moeten worden, wat tot nog grotere verbeteringen zou leiden. Hier zullen wij het Nicam over berichten na de eindconclusie van de bevindingen van de werkgroep Kritische Kijkers.

De handtekeningenactie werd hiermee afgesloten. Aan alle virtuele handtekeningzetters is een e-mail gestuurd met een bedankje en de resultaten en evaluatie van de actie.
Klik hier voor de volledige tekst van de brief.

Annet Polman

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 19 mei 2005